Dnes je

Datum: 20.06.2019
Svátek má: Květa
Nejbližší akce

Webkamery

1.Změna systému svozu odpadů

1.2.2010     Odpady  


Provozní Nový Malín, s.r.o. byla založena v roce 2000 s cílem zefektivnit a zrychlit zejména stavební opravy, údržbu, modernizaci, ale i výstavbu nových investic. Údržba obecních zařízení se do té doby prováděla dodavatelsky, tzn. poměrně draho a často ve sporné kvalitě. V současné době má Provozní  stálé zaměstnance, jejichž počet se v průběhu jarního a letního období zvyšuje o pracovníky obecního úřadu. Provozní je vybavena nákladními vozidly, stroji pro zemní práce a další mechanizací na opravy komunikací, elektrorozvodu, vodovodů, př. veřejného osvětlení. Dosahuje ročního obratu přes 8 mil. Kč, tzn. za uplynulé tříleté období zajistila práce za téměř 20 mil. Kč. Pro obec a samozřejmě i pro obyvatele Nového Malína je její činnost výhodná, neboť Provozní nemá za účel vytvářet zisk, ale pouze dosahovat vyrovnaného hospodaření. Kromě operativnosti v řízení stavební činnosti spočívá výhodnost v tom, že Provozní je plátcem DPH, čímž ušetřila pokladně obecního úřadu jen za loňský rok 522 tisíc Kč.

ZMĚNA SYSTÉMU SVOZU ODPADŮ

Vážení spoluobčané,

jistě i vám záleží na vzhledu naší obce a budete souhlasit, že jeden z prvních pohledů, který se vám při vjezdu do obce naskytne, není právě nejhezčí. Myslíme tím stanoviště kontejnerů u restaurace U Tygra. Další místa na tom však nejsou o mnoho lépe.

Rozhodli jsme se tedy, že provedeme změnu systému svozu plastů a papíru v Novém Malíně i Mladoňově. Důvodem změny však není jen nepořádek kolem kontejnerů, ale také čistota a vyšší využití vytříděné suroviny a především snaha poskytovat vám, občanům, kvalitnější služby.

Důvody změny systému:

nepořádek kolem kontejnerů

komfort odvozu odpadů

čistota (kvalita) vytříděných plastů

zvýšení procenta využití suroviny svozovou společností.

Nyní k jednotlivým bodům podrobněji:

nepořádek kolem kontejnerů (viz fota 1., 2.) – fotografie ze svozových míst není třeba komentovat

čistota (kvalita) vytříděných plastů – společnost, která provádí svoz odpadů hodnotí obec Nový Malín jako nejhorší obec ve své svozové oblasti, co se kvality (čistoty) plastů týče    (viz foto 3.)

komfort odvozu suroviny – plasty budou sváženy v pytlích a papír bude svážen „balíčkovým systémem“ přímo od vaší nemovitosti

zvýšení procenta využití suroviny svozovou společností – jistě jste již zaregistrovali, že plasty sváží, kromě společnosti SITA, také společnost ECO-PAK. Důvodem je, že společnost ECO-PAK je nejen levnější, ale díky své moderní třídicí lince a snaze zhodnotit maximum suroviny, využije více než 70 % vámi sesbíraných plastů (viz foto 4.). Společnost SITA využije zhruba 20 % plastů. Zbytek skončí ve skládce. Tento stav chceme změnit, a proto dojde k 1.10.2010 ke změně svozové společnosti a svoz tříděných odpadů v Novém Malíně bude provádět pouze společnost ECO-PAK.

Jak bude nový systém vypadat:

z obce byly k 1.11.2010 odstraněny kontejnery na svoz plastů a papíru

obdrží pytle (2 ks na rodinu) na zahájení svozu plastů. Do těchto žlutých pytlů budete shromažďovat plasty ve svých domácnostech. Při svozu plastů dostanete za plný pytel prázdný. Papír budete shromažďovat do vlastních krabic, popřípadě vázat do balíčků

plasty a papír budou pravidelně (1 x za měsíc) sváženy v pytlích = plast, popřípadě v balíčcích nebo krabicích = papír, přímo od vašich nemovitostí (z míst, ze kterých se nyní svážejí popelnice s komunálním odpadem).   

Pozn.: Svoz skla bude prozatím probíhat beze změn (nádoby zůstanou na svých stanovištích).

Co si od nového systému slibujeme:

odstranění nepořádku na stanovištích odpadu

zvýšení komfortu svozu odpadů – odvoz bude probíhat přímo od vaší nemovitosti. Nebudete tedy muset chodit „až“ ke kontejnerům

zvýšení čistoty vytříděných plastů – pytle jsou průhledné a jakýkoli jiný odpad než plastový odpad v nich bude ihned odhalen a takovéto pytle nebudou odvezeny

výrazné zvýšení procenta využití vytříděné suroviny.

Nový systém svozu plastů a papíru bude vyhodnocen. V případě potřeby bude zvýšena četnost svozů, popřípadě budou provedeny další změny, na základě našich zjištění a vašich připomínek.

Výše uvedené změny jsou však pouze první fází změn. Další proběhnou zahájením provozu sběrného dvora a kompostárny.

Do sběrného dvora budete moci, během celého roku, vozit objemný odpad (např. matrace, starý nepoužitelný nábytek, koberce, …), nebezpečný odpad (baterie, plechovky od barev, oleje, ….)     a v neposlední řadě také elektrospotřebiče (staré TV, monitory, ledničky, …). Do sběrného dvora bude možné dovézt i stavební suť.

Kompostárna slouží k odstranění biologického odpadu (tráva, listí, větve, rostlinný odpad z kuchyně, …). Ti z vás, kteří nemají vlastní kompost, nebudou muset řešit vyvážení trávy odvozem na cizí pozemky či uložením do popelnice. 

Kontakty

Adresa:
Obecní úřad Nový Malín
Nový Malín 240
788 03 Nový Malín

Úřední hodiny:

Po  7:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Út   7:30 - 12:00 12:30 - 15:00
St   7:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Čt   7:30 - 12:00 12:30 - 15:00
Pá             zavřeno

Telefon: 588 880 400
Datová schránka: th6bycj
E-mail: obec@novymalin.cz
E-podatelna: podatelna@novymalin.cz
Bankovní spojení:
KB Šumperk číslo účtu: 4027841/0100

Mapa

všechny kontakty
Odběr aktualit
Vybíráme z galerie
108_galobr2.jpg