Vybíráme z galerie
DSC_0743.jpg
Odběr aktualit
Zadat email

Komunitní kompostárna.

7.1.2020   Jiřina Cvečková   Odpady  


KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA

Komunitní kompostárna se nachází u hlavní silnice, při výjezdu na Hrabišín. Komunitní kompostárna je určena pouze pro rostlinné zbytky z údržby zeleně   

a zahrad na území obce Nový Malín a pouze pro občany Nového Malína. Do kompostárny je možné vozit pouze „zelený materiál“ z vašich zahrad

(tráva, listí, větve, piliny, přebytky hlíny apod.). Podmínky a otevírací doba jsou dány provozním řádem, který je umístěn při vstupu do kompostárny a zde,

na stránkách Obce.

Prosíme, pro usnadnění zpracování odpadů, nemíchejte dohromady větve a trávu. Pokud povezete větve i trávu, dejte větve na vozík tak, aby šly lehce odebrat.

Výrazně tímto usnadníte a urychlíte převzetí materiálů. Drobné větvičky je možné převzít smíchané s trávou, silnější a dlouhé větve však musíme nejprve

poštěpkovat a teprve potom mohou být zapracovány do zakládky kompostu.

Dále prosíme, předávejte obsluze pouze materiál bez nevhodných příměsí (kamení, dráty, plasty, sklo, …). Zvýší se tímto kvalita kompostu a sníží náklady

na jeho zpracování.

Vzhledem k tomu, že se jedná o komunitní kompostárnu, není možné předávat hotový kompost občanům. Kompost může být použit pouze pro údržbu a obnovu

veřejné zeleně na území obce.

Předem děkujeme za respektování pravidel a pokynů obsluhy.

 

Provozní řád kompostárny:

1.kompostárna je určena pouze pro biologicky rozložitelný rostlinný materiál z údržby zeleně a zahrad, vznikající na území obce Nový Malín (např. tráva, listí, větve, piliny apod., s výjimkou  

   pařezů).
2. materiál je možné do kompostárny umístit pouze po vizuální kontrole zodpovědným pracovníkem
3. materiál je možné převzít pouze od občanů Nového Malína
4. v areálu kompostárny je povinné se řídit pokyny obsluhy
 
 
 
JE ZAKÁZÁNO:
1.  umísťovat do kompostárny jiný materiál než biologicky rozložitelný rostlinný materiál (např. odpad živočišného původu, směsný komunální odpad, plasty, sklo, odpad znečištěný

    nebezpečnými látkami apod.)
2.  pohybovat se v areálu kompostárny bez vědomí odpovědného pracovníka
3.  umísťovat v okolí kompostárny jakýkoli odpad
4.  odebírat hotový kompost bez vědomí obsluhy.

 

 

Otevírací doba kompostárny: duben - listopad

Pondělí:           10.00 – 12.00 hod, 13.00 – 18.00 hod

Čtvrtek:           10.00 – 12.00 hod, 13.00 – 18.00 hod

                        (v listopadu je provozní doba pouze do 17 hod)

Sobota:            8.00 – 13.00 hod.

 

                                 VE DNECH STÁTNÍCH SVÁTKŮ ZAVŘENO

 

(Otevírací doba může být upravena v závislosti na  počasí. Otevření a uzavření kompostárny bude vždy oznámeno v aktualitách na „www stránkách“ obce a v místním rozhlase).

 

0
Počet obyvatel
0
Počet domů
0
Počet kulturních památek
0
Rozloha v km²
Máte dotaz?

Napište nám