ࡱ> SUR#`)bjbjmm12cePPPPPPPdlll8Td:+++I - :$;h>7:9P+'+++7:PPp:___+jPP_+__PP& +vąl:0:,>j>&&J>PpT++_+++++7:7:^+++:++++ddd H$dddHdddPPPPPP Ohlaen pltce mstnho poplatku 1) poplatek za zhodnocen stavebnho pozemku mo~nost jeho pYipojen na stavbu vodovodu nebo kanalizace* 2) poplatek ze vstupnho* 3) poplatek za provozovan vhern hrac pYstroj nebo jin technick hern zaYzen povolen Ministerstvem financ podle jinho prvnho pYedpisu* 4) poplatek za u~vn veYejnho prostranstv* Pltce Jmno a pYjmen u fyzickch osob Firma (nzev) prvnick osoby dle ORMsto pobytu nebo sdlo, msto podnikn v . PS  R u fyzick osoby nebo I u PO Adresa pro doru ovn poaty (je-li rozdln od sdla i bydliat) Telefon a kontaktn osobaZastoupen: (jmno, pYjmen, adresa jednatele nebo zmocnn osoby)PYedmt poplatku: Ad1) uvst p. ., vmru a zposob vyu~it pozemku* Ad2) uvst druh akce, datum, as a msto konn, vai vstupnho, nrok na levu i osvobozen * Ad3) uvst datum zahjen a ukon en provozu a toto dolo~it protokolem* Ad4) uvst dobu, msto, zposob a v"4FHLxz  t *Z\^hjx$&02FH^"T"\"""˸ˬ˚˚˓Uhsi hhsi hLfqhsihYhsiCJaJhLfqhsi5CJaJhOiCJaJhuqhsiCJaJhsiCJaJhOi5CJaJhsi5>*CJ aJ hYhsi5>*CJ aJ h)U5>*CJ aJ 7FH " V < $IfgdUflgdsi$a$gdsi$) nnnn$IfgdUfl}kd$$IfF0$x t0644 lalytUf 6 8 : nnnn$IfgdUfl}kdx$$IfF0$x t0644 lalytUf: < t nnn$IfgdUfl}kd$$IfF0$x t0644 lalytUf nnn$IfgdUfl}kdL$$IfF0$x t0644 lalytUf nnn$IfgdUfl}kd$$IfF0$x t0644 lalytUf $z`f"""nnnnnnnnnnn$IfgdUfl}kd $$IfF0$x t0644 lalytUf mru u~vanho veY. prostranstv v etn nroku na levu i osvobozen* sla to u pen~nch stavo: na kterch jsou soustYedny prostYedky zpodnikatelsk innosti, VNovm Maln dne & & & & & & & & & Podpis pltce : & & & & & & & & & & (jedn-li se o jinou osobu ne~ pltce, je nutno dolo~it plnou moc) * nehodc se akrtnte   OBEC NOV MALN Nov Maln 240 PS 788 03 I O : 303089 .. : KB `umperk 4027-841/0100 ( 583241155 DI: CZ00303089 fax 583241477 e-mail: obec@novymalin.cz """"##lkd$$IfFP 0$x t0644 lalytUf$IfgdUfl""~#####$$$$$$$$$$$$ %2&6& ' '>()))Ⱦh1CJOJQJh1 h1CJh1B*CJ$phho1jho1Uh.]CJaJhsi5CJaJhYhsi5CJaJ hLfqhsihsiCJaJ########$$$$$$zzzzzzzzzussgdgdsikd$$IfF0$x t0644 lalytUf $$$$$$$ %2&4&6&))))gd $dN$ &dPa$/0 &P . A!"#$% v$$IfF!vh55_#v#v_:VF t65x5/ alytUfh$$IfF!vh55_#v#v_:VF t65x5alytUfh$$IfF!vh55_#v#v_:VF t65x5alytUfh$$IfF!vh55_#v#v_:VF t65x5alytUfh$$IfF!vh55_#v#v_:VF t65x5alytUfh$$IfF!vh55_#v#v_:VF t65x5alytUfl$$IfF!vh55_#v#v_:VFP t65x5alytUf$$IfF!vh55_#v#v_:VF t65x5/ / alytUfL@L Normln5$7$8$9DH$_HmHsHtHFF f}Nadpis 1$5$7$8$9D@&H$CJPP f}Nadpis 2$$5$7$8$9D@&H$a$5CJJAJ Standardn psmo odstavce^i@^ Normln tabulka :V 44 la 0k0 Bez seznamu 6@6 Zhlav p#4 4 Zpat p#HUH Hypertextov odkaz >*B*ph`#` L,Tabulka s prostorovmi efekty 2:Vj.@j#j9jj 45$7$8$9DH$5\5\PB2P f} Zkladn text$5$7$8$9DH$a$CJ@C }MY~ka tabulky7:V05$7$8$9DH$2#$ Etu|:`abc}~=n2[\]^}KLcefhiklno0000000000000 0 0 0 000 0 00 00 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00000000000 0 0 00 0 0 00000000000I0000I0000I0000I0000@0@0@0I00@0I0000X dddg") : "#$) ) l,b$( DxݺD @0( B S ?bcceeffhiklno"$ DEsu{|9:_c| <Fmw1;Z^|}JLbcceeffhiklnobcceeffhiklnobcceeffhiklnoA^g"^`o() ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.A^`(6i?~FON6:slo>kF| $h5} ; 1e *w MVDF`r}_d$&T$r/rRq~6St`=IV !I"O #*5#; %V3%t%Q&x&#'`'++L{+L,W,#."H./V/x/>0;1+181}2@3J3Dc4}=6M6J78Z3;,9;<_=k>@aC@C2DtE|FONFh"HI2I6ImIzI8JbKJ5bJILLGLyNN8OZOuOxrQeWRAxT)U+WmcNmPQmUmopyqs8#scstm>tTRt>5uSuv;wd^w$hwx_xj2z`{^}f}U~%;IC>eQIE\q gsNZF[/ X"PKzS{r4EM(io14$Vd{lBi'*f'W^p [`Sc0#>Xc!4)kKo!RBIvR5N;\2`Ufp@k@31`G{Q|uT":{qDSM\dcVV3ZJ(SvlACQlYl629>E z;G$jvz8-: eR: 5{,BrG2+mHz=V+<]J8y~d& LOV{lv}s/B(fsi:^}WHJSwR+df{L|P%is4]sh>(7uu`ab}~\]^cehkn@KONICA MINOLTA C352/C300 PCLNe05:winspoolKONICA MINOLTA C352/C300 PCLKONICA MINOLTA C352/C300 PCL$ ? 4dXXKONICA MINOLTA C352/C300 PCL$ ? 4dXXKDRV `P\rdddd`f`fd4321 Starosta 4 `P\rStarostaQX 192.168.1.88RH2CZE6US2OSRe1234KONICA MINOLTA C352/C300 PCL$ ? 4dXXKONICA MINOLTA C352/C300 PCL$ ? 4dXXKDRV `P\rdddd`f`fd4321 Starosta 4 `P\rStarostaQX 192.168.1.88RH2CZE6US2OSRe1234A4PP PP"UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial;Wingdings"솪Uf !xx4daa2QHX?2:C:\WINDOWS\Application Data\Microsoft\`ablony\URDOPIS2.DOTPanJana VohralkovStarosta Oh+'0|  , 8 D P\dltPanJana Vohralkov URDOPIS2 Starosta2Microsoft Office Word@@Lҡ@$n@$n՜.+,0 hp Obec Nov Maln a' Pan Nzev !#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ACDEFGHIKLMNOPQTRoot Entry FąVData 1Table">WordDocument12SummaryInformation(BDocumentSummaryInformation8JCompObjq FDokument Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.89q