ࡱ> |~{g.bjbjXX02\2\" @@@@@TTTTptTld #i@@@&"@@:,F <0l #'r##@xl# T :}DOST O dotaci na aktivity ur en pro OBYVATELE Novho Malna a pro prvnick osoby se sdlem vnovm maln zrozpo tu Obce Nov Maln }ADATEL Fyzick osoba (obyvatel), kter bude projekt realizovat Jmno a pYjmen: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & Datum narozen: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. Adresa bydliat ~adatele: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ... Bankovn spojen: & & & & & & & & & & & & & & & I O: & & & & & & & & & & (m-li pYidleno) Telefon: & & & & & & & & & & & & & E-mail: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & Prvnick osoba, kter bude projekt realizovat: Nzev: & & ..& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & Sdlo: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . Bankovn spojen: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & I O: & & & & & & & & & & Telefon: & & & & & & & & & & & & & E-mail: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & Statutrn zstupce: jmno: & & & & & & & & & & & & & & Funkce: & & & & & & & & & & & & el pou~it dotace a odovodnn ~dosti popis aktivit ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Pln innosti (pYp. termny aktivit nebo doby, kdy m bt dosa~eno elu) ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................... Nbp~ ( , . D F \ ^ : < , . > }tkt^OCOh5CJOJQJaJh23hbCJOJQJaJh23hbCJOJQJh23hbCJh23h CJ h 1h 1h]x5CJaJh 5CJaJh 1hX`5CJaJh 1hb5CJaJ hb5CJ h 5CJhX`h h0k6;CJ KHh hX`6;CJ KHh 6;CJ KHh23h 6;CJ KHhX`6;CJ KH  * , > >  \ z p#dh p#dhgdbdhgd gd gdb & F $a$>  \ j @ J l ".6z|,8D$&$($,$^$`$¸±~usi_i_ih23h4M5CJh23hX`5CJUh23hX`CJh23hX5CJ hX5CJhX` hX`CJ hX`5CJ hw5CJh23hw5CJ ho5CJh5CJOJQJhX`CJOJQJhbCJOJQJh23h 5CJh23hb5CJh23hbCJh23hbCJOJQJ%z|,2`$d$t$v$$ $$Ifa$gdK $$Ifa$ & FdhRozpo et aktivity vK a po~adovan stka v K Vdaje PYjmyPolo~kaCelkov vaePo~adavek na Obec Nov MalnOd koho stkaMaterilov nkladyVlastn zdroje--Od obce--Jin (vypiate)-------Slu~by----Osobn nklady----jin (vypiate)---Celkem Prohlaen pYedkladatele projektu zodpovdn osoby za projekt: Prohlaauji dle nejlepaho svdom, ~e veaker daje uveden v pYedlo~en ~dosti jsou pravdiv. Zavazuji se, ~e v pYpad pYidlen dotace podm Obci Nov Maln podrobn vy tovn. Jsem si vdom toho, ~e ~dn st pYspvku dotace nesm bt pou~ita na jinou innost ne~ v~dosti uvedenou. Finan n stka, kter byla pou~ita na jin ely nebo kter nebyla erpna, bude vrcena Obci Nov Maln. estn prohlaen: Prohlaaujeme tmto, ~e ke dni podn tto ~dosti mme vyrovnny veaker finan n zvazky vo i Obci Nov Maln. PYjmen, jmno pYedkladatele: & & & & & ..............& ..& & & .Podpis: & & & & & & & & & & & Datum: & & & & & & & & ........& Raztko: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . PYlohy: jako pYlohu mo~ete dodat doklady, kter prokazuj vaae zkuaenosti voblasti, ve kter po~adujete pYspvek. NapY.: vro n zprva pYehled hospodaYen popis ji~ realizovanch aktivit plnou moc vpYpad zastoupen `$b$d$$v%%%%%&' ''''(((P)R)^)*****,,.L.N..ɿ}voha h23h< h23h } h23hX` h<hX` hb>CJ hXCJh23h\ CJ h\ CJh23B*CJphh23hCnCJ hX`5CJ hX`CJ h235CJh23B*CJphh23 hjCJ hKCJhKhK5CJaJh23hX`5CJOJQJh23hX`CJOJQJ$$$$$$$ %tkkk__k $$Ifa$gdK $$Ifa$kd$$IfF4  FG&1` 0  &  4 Faf4yt23 % %kd$$IfF4  ֈ !G&   0  &4 Faf4pyt23 %4%6%8%:%X%Z% $$Ifa$gdX` $$Ifa$gdK$If $IfgdwZ%\%kd$$IfF4  ֈ !G&  ` 0  &4 Faf4pyt23\%`%b%d%f%h%j% $$Ifa$gdK$If $Ifgdwj%l%kd6$$IfF4  ֈ !G&    0  &4 Faf4pyt23l%p%r%t%v%%% $$Ifa$gdK$If $Ifgdw%%kd$$IfF4  ֈ !G&  ` 0  &4 Faf4pyt23%%%%%%% $$Ifa$gdK$If $Ifgdw%%kd$$IfF4  ֈ !G&    0  &4 Faf4pyt23%%%%%%% $$Ifa$gdK$If $Ifgdw%%kdI $$IfF4  ֈ !G&  ` 0  &4 Faf4pyt23%%%%%%% $$Ifa$gdK$If $Ifgdw%%kd $$IfF4  ֈ !G&   0  &4 Faf4pyt23%%%%%%% $Ifgdj $$Ifa$gdK$If $Ifgdw%%kd $$IfF4  ֈ !G&  0  &4 Faf4pyt23%%%%%%% $Ifgdj $$Ifa$gdK$If $Ifgdw%%kd`$$IfF4  ֈ !G&  0  &4 Faf4pyt23%%&&&& & $Ifgdj $$Ifa$gdK$If $Ifgdw & &kd$$IfF4  Cֈ !G&   0  &4 Faf4pyt23 &&&& &$&&&(&>kd$$IfF4  F   0  &\   4 Faf4pyt23$If $IfgdK(&*&.&0&2&MD>>$If $IfgdKkd$$IfF4  F  0  &\   4 Faf4pyt232&4&8&:&<&MD>>$If $IfgdKkd$$IfF4  F  0  &\   4 Faf4pyt23<&>&B&D&F&MD>>$If $IfgdKkd$$IfF4  F  0  &\   4 Faf4pyt23F&H&f&h&j&l&MD>>2 $$Ifa$gdX`$If $IfgdKkd $$IfF4  F   0  &\   4 Faf4pyt23l&n&p&!kd($$IfF4  r G&  ` 0  &4 Faf4pyt23$Ifp&t&v&x&z&|& $$Ifa$gdK$If $IfgdK|&~&&' $IfgdKkd$$IfF4  r G&  0  &4 Faf4pyt23&&&&& $$Ifa$gdK$If&&&' $IfgdKkd$$IfF4  r G&  0  &4 Faf4pyt23&&&&& $$Ifa$gdK$If&&&' $IfgdKkdv$$IfF4  r G&  0  &4 Faf4pyt23&&&&& $$Ifa$gdK$If&&&&'!!$Ifkd$$IfF4  <r G&   0  &4 Faf4pyt23&&&& $$Ifa$gdK$If&&&' $IfgdKkdP$$IfF4  Jr G&   0  &4 Faf4pyt23&&&&& $$Ifa$gdK$If&&&' $IfgdKkd$$IfF4  r G&  0  &4 Faf4pyt23&&&&& $$Ifa$gdK$If&&&&'!!$Ifkd*!$$IfF4  r G&  0  &4 Faf4pyt23&&&& $$Ifa$gdK$If&&' ')#$If$Ifkd"$$IfF4  r G&  0  &4 Faf4pyt23 ' ''''**IGB==$a$ & Fkd$$$IfF4  F  0  &\   4 Faf4pyt23$If**+++Z,\,,,,--.N.. & Fgd } & F$a$gd }dh$dha$$a$gdb> & F.:p4M. A!"#7$7% $$If!vh#v1#v#v :V F40  &+5155 / / / / / 44 Ff4yt23$$If!vh#v #v#v#v#v:V F4 0  &+,5 5555/ / / / / / / / / 44 Ff4pyt23$$If!vh#v #v#v#v#v:V F4 0  &+++,5 5555/ / / / / / / / / / 44 Ff4pyt23$$If!vh#v #v#v#v#v:V F4 0  &+++,5 5555/ / / / / / / / / / 44 Ff4pyt23$$If!vh#v #v#v#v#v:V F4 0  &+++,5 5555/ / / / / / / / / / 44 Ff4pyt23$$If!vh#v #v#v#v#v:V F4 0  &+++,5 5555/ / / / / / / / / / 44 Ff4pyt23$$If!vh#v #v#v#v#v:V F4 0  &+++,5 5555/ / / / / / / / / / 44 Ff4pyt23$$If!vh#v #v#v#v#v:V F4 0  &+++,5 5555/ / / / / / / / / / 44 Ff4pyt23$$If!vh#v #v#v#v#v:V F4 0  &+,5 5555/ / / / / / / / / / / 44 Ff4pyt23$$If!vh#v #v#v#v#v:V F4 0  &+,5 5555/ / / / / / / / / / 44 Ff4pyt23$$If!vh#v #v#v#v#v:V F4C 0  &+,5 5555/ / / / / / / / / / / 44 Ff4pyt23$$If!vh#v #v:V F4 0  &\ 5 5/ / / / 44 Ff4pyt23$$If!vh#v #v:V F4 0  &\ 5 5/ / / 44 Ff4pyt23$$If!vh#v #v:V F4 0  &\ 5 5/ / / 44 Ff4pyt23$$If!vh#v #v:V F4 0  &\ 5 5/ / / 44 Ff4pyt23$$If!vh#v #v:V F4 0  &\ 5 5/ / / / 44 Ff4pyt23$$If!vh#v #v#v#v :V F4 0  &++,5 555 / / / / / / / / 44 Ff4pyt23d$$If!vh#v #v#v#v :V F4 0  &++,5 555 / / / / / / 44 Ff4pyt23d$$If!vh#v #v#v#v :V F4 0  &++,5 555 / / / / / / 44 Ff4pyt23d$$If!vh#v #v#v#v :V F4 0  &++,5 555 / / / / / / 44 Ff4pyt23r$$If!vh#v #v#v#v :V F4< 0  &++,5 555 / / / / / / / 44 Ff4pyt23r$$If!vh#v #v#v#v :V F4J 0  &++,5 555 / / / / / / / 44 Ff4pyt23d$$If!vh#v #v#v#v :V F4 0  &++,5 555 / / / / / / 44 Ff4pyt23$$If!vh#v #v#v#v :V F4 0  &++,5 555 / / / / / / / / 44 Ff4pyt23n$$If!vh#v #v#v#v :V F4 0  &++,5 555 / / / / / / / 44 Ff4pyt23$$If!vh#v #v:V F4 0  &\ 5 5/ / / / 44 Ff4pyt23s666666666vvvvvvvvv66666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@_HmHnHsHtH<`< Normln_HmHsHtH@@@ Nadpis 1$$@&a$5CJN @N Nadpis 9 $$@&a$5CJOJQJtHuJA J Standardn psmo odstavce^i@^ Normln tabulka :V 44 la 0k 0 Bez seznamu HB@H Zkladn text56CJtHuJ@J Zhlav p#CJOJQJtHubC@b Zkladn text odsazen$a$CJOJQJtHuDP@"D Zkladn text 2dhCJ</1< b Zhlav Char CJOJQJrCr 23MY~ka tabulky7:V0PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭Vs;"x&$k~:\x(q]b?;gюqjba3lcmʒ ̊߈+R!N"p9t.Ods+= 3Ăˁ1M5,vQ$"AbG,xPdgB(9R/UxJE`YKno IN'd.Z <'w?{1udX]DLz'?fsv tg?g_|w-vF:|H"̝Kȹ"X ׳xQ,=KKDf' 36M LX<gvXb®K p' wCsXbsؠyXpocnbuT87A!մ6H"FmfaԶ.>4pW j!?(C",qaʜsnzӾOL9C.;BmC?E&l}f!;Ǧ:F_@YuJ,K./`f`I+7<"K}CVAH}*X廓2~nSL.ZW0. tn/o^ -v]mޣݧҁXRCwaPڪW?Cw3Lbf R6NDa_v\ϸ3gj["g\p$%? kX^i:$LU jPI=C,$EC_jP˳'6]- Q `iA89rFt\EPb~,8!hN̅l])]tyy WRQh߲5C@dp4 VMr8HFNu4TEvM3F,O5V>Mmncw x?K}Q[OfPeXjv6j_BUۍ=: ftTVg 1‹\ ړ-p,roTPjWJ߮ھ_-r۩܁"¨/}xE):VoΌYTdꌥr8I`X@xsPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!6 theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] " > `$.z$ % %Z%\%j%l%%%%%%%%%%%%% & &(&2&<&F&l&p&|&&&&&&&&&&&&&&& '*. !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCD8@0( B S ?$VZ"$ '1?m||  A  YYbc'.01FG!$ '1?m||  A  YYbc'.01FG!$( O427d[:"hh^h`o(-AsA^A`so(.d[( O#"< >m o0koK)6, 1234MXXX`jQ0qw }b>Cn@J]xv,w-U\ DbK5"$@d "hh h hh @hh4@h$UnknownG.[x Times New Roman5Symbol3. .[x ArialA$BCambria Math"1j|j|p*f] "] "!243QHP?w2!xx >}DOST O PXSPVEK NA AKTIVITY UR EN PRO OB ANY NOVHO MALNAPontis Vohralkov Oh+'0 ,8 X d p |@DOST O PSPVEK NA AKTIVITY UREN PRO OBANY NOVHO MALNAPontisNormal Vohralkov3Microsoft Office Word@@O}@Z@Z] ՜.+,0, hp Pontis" ?DOST O PSPVEK NA AKTIVITY UREN PRO OBANY NOVHO MALNA Nzev !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ[\]^_`abcdefghijlmnopqrtuvwxyz}Root Entry FЋData F6%1TableY#WordDocument0SummaryInformation(kDocumentSummaryInformation8sCompObj{ F)Dokument aplikace Microsoft Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q