ࡱ> KNJo,bjbj4<\\ .."""8ZT4"6!0 $f"% !; ..Y SSSF. S SSr\@Mi3fL1 !06!?%gv%MM%a4S v6!%T : slo vydanho voli skho prokazu: Obecn Yad Nov Maln 788 03 Nov Maln 240 }DOST O VYDN VOLI SKHO PRnKAZU pro volbu prezidenta esk republiky (I. kolo ve dnech 13. a 14. 01. 2023, pYpadn II. kolo ve dnech 27. a 28. 01. 2023) Jmno a pYjmen: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..& & & & & & & & & & & & & . Datum narozen: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .& & & . Adresa msta trvalho pobytu: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & Podle 33 odst. 1 zkona . 275/2012 Sb., o volb prezidenta republiky a o zmn nkterch zkono (zkon o volb prezidenta republiky), ~dm o vydn voli skho prokazu*): pro prvn kolo volby prezidenta republiky, konan ve dnech 13. a 14. 1. 2023; pro pYpadn druh kolo volby prezidenta republiky, konan ve dnech 27. a 28. 1. 2023. Vydan voli sk prokaz*): si vyzvednu na Obecnm Yad Nov Maln nejdYve od 29. 12. 2022 osobn nebo prostYednictvm zstupce, kter pYedlo~ plnou moc smm Yedn ovYenm podpisem ~dm zaslat na tuto adresu (nejdYve 29. 12. 2022): & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .......................................................... *) kY~kem ozna te odpovdajc; bdf2 > R T X x z ɷvbvP>P>P>#h hqCJOJQJ\^JaJ#h h0}CJOJQJ\^JaJ&h hq5CJOJQJ\^JaJ&h he*5CJOJQJ\^JaJ h he*CJOJQJ^JaJhw~CJOJQJ^JaJhECJOJQJ^JaJ#h he*5CJOJQJ^JaJhE5CJOJQJ^JaJh hH%5CJaJ#h hH%5CJOJQJ^JaJh,5CJaJbdfRE8 %7]7gdH% %7]7gd,|kd$$IfF8( t 6`0644 lap ytH% %7$&`#$/If]7gdH%$ %77]7^7a$gde* 2 0 ~u`$ dx7$8$H$^ a$gde*$ Ddx7$8$H$^ `Da$gde*$ dxx7$8$H$^a$gde*$dxx7$8$H$a$gdq$dxx7$8$H$a$gde*$dhxx7$8$H$a$gdcc$x7$8$H$a$gde*&dPgdH% " x | $ ( 홽taQataQahH%@CJOJQJ^JaJ$h hcc@CJOJQJ^JaJ$h h@CJOJQJ^JaJ#h hccCJOJQJ\^JaJ#h h6ECJOJQJ\^JaJ#h hqCJOJQJ\^JaJ#h h0}CJOJQJ\^JaJhH%CJOJQJ\^JaJhw~CJOJQJ\^JaJ#h he*CJOJQJ\^JaJ * ( , 0 > @ B ʷʎz\H7)7hw~CJOJQJ^JaJ h hqCJOJQJ^JaJ&h he*5CJOJQJ\^JaJ:jh he*5CJOJQJU\^JaJmHnHu&h h}5CJOJQJ\^JaJ)h he*5CJH*OJQJ\^JaJ'h he*5@<CJOJQJ^JaJ$h he*@<CJOJQJ^JaJ h he*CJOJQJ^JaJ#h he*CJOJQJ\^JaJ$h he*@CJOJQJ^JaJ xz|вЍЍЍвydyN*h he*5@CJOJQJ\^JaJ)h he*5CJH*OJQJ\^JaJ&h he*5CJOJQJ\^JaJ h h0}CJOJQJ^JaJ&h hq5CJOJQJ\^JaJ:jh he*5CJOJQJU\^JaJmHnHu h he*CJOJQJ^JaJ h hqCJOJQJ^JaJhw~CJOJQJ^JaJ">@BDHJLPTV`bĮĮnZU&h he*6CJOJQJ\^JaJ+h he*CJOJQJ\^JaJmH sH #h he*CJOJQJ\^JaJ)h he*5CJH*OJQJ\^JaJ&h hE5CJOJQJ\^JaJ hE5CJOJQJ\^JaJ he*5CJOJQJ\^JaJ hw~5CJOJQJ\^JaJ&h he*5CJOJQJ\^JaJ&h hq5CJOJQJ\^JaJ~LNj%l%%.'0'2'F'zhh$($dNa$gde* $]x^]a$gdH%$7$8$H$^`a$gdE$7$8$H$^`a$gdH%$7$8$H$^a$gdH%$Vd7$8$H$^`Va$gde*$dx7$8$H$a$gdE$ dx7$8$H$^ a$gde* V pYpad, ~e v ~dosti nebude uvedeno, jakou formou bude chtt voli pYevzt voli sk prokaz, bude mu voli sk prokaz zasln doporu en sdodejkou na adresu msta trvalho pobytu. vlastnoru n podpis voli e (nen-li ~dost podna osobn, mus bt podpis Yedn ovYen, vpYpad elektronickho podn mus bt ~dost opatYena uznvanm elektronickm podpisem nebo zaslna prostYednictvm datov schrnky) Poznmky: Prosme vyplnit ~dost iteln Konec lhoty pro doru en ~dosti vlistinn podob sovYenm podpisem voli e nebo velektronick podob zaslan prostYednictvm datov schrnky je 6. ledna 2023. Konec lhoty pro osobn podn ~dosti je 11. ledna 2023 do16:00 hodin na Obecnm Yad Nov Maln  pYevzal ~adatel na Obecnm Yad Nov Maln osobn dne & & & & & & & & & & & & . podpis pYevzala za ~adatele jin osoba na zklad pln moci s ovYenm podpisem voli e: jmno a pYjmen & & & & , datum narozen & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . bytem & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..& dne & & & & & & & & & & ..& podpis & & & & & & & & & & ... byl zasln ~adateli poatou dne & & & & & & & & & & & & .   nevyplHovat $$$h%j%n%%%,'.'0'2'F''ij}oaTD6hH%he*6OJQJ^JhH%he*56OJQJ^JhE56OJQJ^JhECJOJQJ^JaJhH%CJOJQJ^JaJ hH%hH%CJOJQJ^JaJ hE5CJOJQJ\^JaJ&h hH%5CJOJQJ\^JaJ hw~5CJOJQJ\^JaJ&hw~hH%6CJOJQJ]^JaJ&hw~h0}6CJOJQJ]^JaJ&hw~he*6CJOJQJ]^JaJ F''()))B*D***f+h+{{{ 7$8$H$^gdccV7$8$H$^`Vgdcc ' V((7$8$H$^`Vgdcc$d(&dPa$gdcc$Vd&dP^`Va$gdcc$Vd(^`Va$gde* '((((((()&)()*),)@)D)j))))))))ξ޾޾ξzhWC&h he*5CJOJQJ\^JaJ hH%5CJOJQJ\^JaJ#h h,6CJOJQJ^JaJ7jh he*6CJOJQJU^JaJmHnHuhE56OJQJ^Jhw~56OJQJ^JhH%he*6OJQJ^JhH%hP<56OJQJ^JhH%h,56OJQJ^JhH%he*56OJQJ^J"hH%he*56@OJQJ^J))) **.*B*D****++++:+d+f+h+r+++++,,,@,F,ʹʹ{m\H&h hcc5CJOJQJ\^JaJ h hyCJOJQJ^JaJhyCJOJQJ^JaJ h hH%CJOJQJ^JaJhe*CJOJQJ^JaJ hH%5CJOJQJ\^JaJhH%CJOJQJ^JaJ h he*CJOJQJ^JaJ&h he*5CJOJQJ\^JaJ hE5CJOJQJ\^JaJ hw~5CJOJQJ\^JaJh+,,h,l,n,r,t,x,z,~,,,,,,,,,,,,$a$gdmxgd6E$a$gd Vdh(7$8$H$^`Vgdcc ' dh7$8$H$^gde*F,f,h,j,n,p,t,v,z,|,,,,,,,,,,,,,,,,μβ h5:h\)he*5: h}he* h6Ehe*h<he*hZRjhZRU h hCACJOJQJ^JaJ h hccCJOJQJ^JaJ,,,, Vdh(7$8$H$^`Vgdcc21h:pH%. A!S"S#$7% $$If!vh#v:V F8 t 6`065p ytH%s2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@_HmHnHsHtH<`< q9Normln_HmHsHtHFF q9Nadpis 3$<@& CJOJQJJA J Standardn psmo odstavceZi@Z Normln tabulka4 l4a 0k 0 Bez seznamu ^R^ q9Zkladn text odsazen 2$`a$CJV/V <Zkladn text odsazen 2 CharCJrr e*MY~ka tabulky7:V0PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭Vs;"x&$k~:\x(q]b?;gюqjba3lcmʒ ̊߈+R!N"p9t.Ods+= 3Ăˁ1M5,vQ$"AbG,xPdgB(9R/UxJE`YKno IN'd.Z <'w?{1udX]DLz'?fsv tg?g_|w-vF:|H"̝Kȹ"X ׳xQ,=KKDf' 36M LX<gvXb®K p' wCsXbsؠyXpocnbuT87A!մ6H"FmfaԶ.>4pW j!?(C",qaʜsnzӾOL9C.;BmC?E&l}f!;Ǧ:F_@YuJ,K./`f`I+7<"K}CVAH}*X廓2~nSL.ZW0. tn/o^ -v]mޣݧҁXRCwaPڪW?Cw3Lbf R6NDa_v\ϸ3gj["g\p$%? kX^i:$LU jPI=C,$EC_jP˳'6]- Q `iA89rFt\EPb~,8!hN̅l])]tyy WRQh߲5C@dp4 VMr8HFNu4TEvM3F,O5V>Mmncw x?K}Q[OfPeXjv6j_BUۍ=: ftTVg 1‹\ ړ-p,roTPjWJ߮ھ_-r۩܁"¨/}xE):VoΌYTdꌥr8I`X@xsPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!6 theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] !  ! < b$')F,, ~F'h+,, 8 @ ( z s *#" `? z s *#" `? n S 8c#" `? z  s * #" `? z  s * #" `? B S ?O ! Tt Tt 8t 8tN) 0t   " ;? " @@]>>^_`a " @@]>>^_`a " $ D>2^ D>s8D>OcKD> ..^.`hH) ..^.`hH) ..^.`hH) ..^.`hH)s8$ OcK2^ 50R@aGFcc- Gg0&53q9S:V:vLAE=HJENZRVzR|AT"Z\`ldxfgIiNip=w/{|4~CW[P<}e*Z8\6E2qf0}H%,M|S4kw~D#DZy< E4"bCAGR~vmx)>9y@}}}}! $UnknownG.[x Times New Roman5Symbol3. .[x Arial7..{$ CalibriA$BCambria Math"1cr'mr' MM!S03QHP ?q92!xx "}dost o vydn voli skho prokazuMachkov Vohralkov  Oh+'0 $ D P \ ht|$dost o vydn voliskho prkazu Machkov Normal.dotm Vohralkov3Microsoft Office Word@e@$]1@@eaM ՜.+,0 hp| ATC #dost o vydn voliskho prkazu Nzev !"#$%&()*+,-./0123456789;<=>?@ACDEFGHILMPRoot Entry F5fO@Data 1Table'%WordDocument 4<SummaryInformation(:DocumentSummaryInformation8BMsoDataStore"fi3fO1UW0WE00Q==2"fi3fItem %PropertiesUCompObj {  F)Dokument aplikace Microsoft Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q