ࡱ> =?<o8$bjbj[i[i0.9\9\ $$$$$8888T8&"paaa!!!!!!!$#&!-$aaaaa!$$!a.$$!a! ǭY y!!0&"m 8f'5:f'( f'$ aaaaaaa!!o:aaa&"aaaaf'aaaaaaaaa T :Podmnky pro poskytovn dotac na aktivity ur en pro ob any Novho Malna zrozpo tu obce Nov Maln el podpory: Dotace bude poskytnuta zrozpo tu obce Nov Maln na kulturn , sportovn , zdravotn-sociln nebo jinou veYejn prospanou innost vsouladu sustanovenm 10a zkona . 250/2000 Sb., o rozpo tovch pravidlech zemnch rozpo tom, ve znn pozdjach pYedpiso. Kritria pro stanoven vae dotace: Rada obce pYi stanoven vae poskytovan dotace zohledHuje ~danou vai dotace, pYnos projektu pro dosa~en dovodu tohoto dota nho programu, realizovatelnost projektu, jeho dole~itost a dopad na kvalitu ~ivota v obci. Bere ohled i na dosavadn posoben ~adatele v ob ansk spole nosti v obci. Posuzuje tak vyu~itelnost a erpn poskytnutch dotac z minulch let. Okruh zposobilch ~adatelo: - fyzick osoba s trvalm pobytem v Novm Maln - prvnick osoba s pobytem v Novm Maln - vlastnk nemovitosti v k.. Nov Maln a v k.. MladoHov u Oskavy }adatel mus mt ke dni podn ~dosti o dotaci vyrovnny veaker finan n zvazky vo i obci Nov Maln. Lhota pro podn ~dosti: Lhota pro podvn ~dost o dotaci bude vyhlaena radou obce v~dy na dany kalendYn rok. ZveYejnn termn a hodina uzvrky pYijmn ~dost o dotaci jsou zvazn. Pozdji doru en ~dosti budou posouzeny dle bodu 7. tchto podmnek. Posuzovn a schvalovn ~dost: }dosti o dotaci posuzuje rada obce, kter rovn~ rozhodne o podan ~dosti. VpYpad zYzen grantov komise radou obce budou ~dosti o dotace posuzovny touto grantovou komis, kter nsledn pYedlo~ rad obce zpracovan podklady pro rozhodnut o pYedmtnch ~dostech o dotace. Kontrola erpn poskytnutch pYspvko }adatel pYedlo~ doklady o pou~it dotace a zvre nou zp B D "$&\^d:.02<>8<ʽޥԚސސސ||||z||lh{pch{pc5OJQJ^JUh+oCJOJQJh{pcCJOJQJh_CJOJQJh_5CJOJQJh_h_CJOJQJh,5CJOJQJh,h,CJOJQJh(CJOJQJh,CJOJQJh(5CJOJQJh(5CJOJQJh{pc5CJOJQJ* D $&^02 $h^ha$gd_$a$gd_ $h^ha$gd, $ & Fa$gd($a$gd($a$gd(rvu o realizaci nejpozdji do 31. ledna nsledujcho roku , ve kterm byla dotace poskytnuta. Ve vy tovn, kter mus mt psemnou formu, pYjemce uvede skute nou vai erpn dotace, el pou~it dotace a soupis etnch doklado dosvd ujcch pou~it dotace suvedenm vae stky a elu platby jednotlivch doklado. Kvy tovn pYjemce jako pYlohu dolo~ fotokopie uvedench etnch doklado a fotokopie doklado o zaplacen (bankovn vpisy nebo pokladn doklady) Dala podmnky: a) VpYpad, ~e ~adatel nepo~d o dotaci ve vyhlaenm termnu, m mo~nost po~dat bhem kalendYnho roku, nejvae vaak 1x. Vtomto pYpad dotace nebude vyaa ne~ 5 000,-K b) PoYdan aktivity mus obsahovat propagaci obce znak obce a text: Akce je financovna za podpory Obce Nov Maln c) Na poskytnut dotace nen prvn nrok 8) Vzor ~dosti a jejich pYloh: a) }dost se podv na pYedepsanm formulYi, kter je kdispozici na obecnm Yad Nov Maln a na internetovch strnkch obce  HYPERLINK "http://www.novymalin.cz" www.novymalin.cz b) }dost mus bt Ydn vyplnn a obsahovat vaechny stanoven nle~itosti a pYlohy c) Nepln vyplnn ~dosti mohou bt vyYazeny zdalaho posuzovn > x68 8!!"#$$&$($ $da$gdJ$hd^ha$gd:on$hd^ha$gd{pc $ & Fa$gd($a$gd($a$gd+o<@>@`bnpr 8!F!J!^"`"""""""##$$&$*$騞vih{pch{pcOJQJ^JhB0h{pc0JOJQJ^Jjh{pcOJQJU^Jh{pc5OJQJ^JhJOJQJ^Jh(OJQJ^Jh{pch{pc5OJQJ^Jh:onB*OJQJ^Jph!h'ch(B*OJQJ^Jphh:onOJQJ^Jh'ch(OJQJ^Jh{pcOJQJ^J)($*$,$.$0$4$6$8$h^hgd($a$gd(gd($hd^ha$gdJ*$4$6$8$ h23h(h(CJOJQJh(.:p4M. A!"#7$7% s666666666vvvvvvvvv66666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@_HmHnHsHtH<`< Normln_HmHsHtH@@ Nadpis 1$$@&a$5CJN N Nadpis 9 $$@&a$5CJOJQJtHuJA J Standardn psmo odstavce^i^ Normln tabulka :V 44 la 0k 0 Bez seznamu HBH Zkladn text56CJtHuJJ Zhlav p#CJOJQJtHubCb Zkladn text odsazen$a$CJOJQJtHuDP@"D Zkladn text 2dhCJ</1< b Zhlav Char CJOJQJrCr 23MY~ka tabulky7:V0HU@QH {pc0Hypertextov odkaz >*B*phcHbH {pc0 Text bublinyCJOJQJ^JaJN/qN {pc0Text bubliny CharCJOJQJ^JaJPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭Vs;"x&$k~:\x(q]b?;gюqjba3lcmʒ ̊߈+R!N"p9t.Ods+= 3Ăˁ1M5,vQ$"AbG,xPdgB(9R/UxJE`YKno IN'd.Z <'w?{1udX]DLz'?fsv tg?g_|w-vF:|H"̝Kȹ"X ׳xQ,=KKDf' 36M LX<gvXb®K p' wCsXbsؠyXpocnbuT87A!մ6H"FmfaԶ.>4pW j!?(C",qaʜsnzӾOL9C.;BmC?E&l}f!;Ǧ:F_@YuJ,K./`f`I+7<"K}CVAH}*X廓2~nSL.ZW0. tn/o^ -v]mޣݧҁXRCwaPڪW?Cw3Lbf R6NDa_v\ϸ3gj["g\p$%? kX^i:$LU jPI=C,$EC_jP˳'6]- Q `iA89rFt\EPb~,8!hN̅l])]tyy WRQh߲5C@dp4 VMr8HFNu4TEvM3F,O5V>Mmncw x?K}Q[OfPeXjv6j_BUۍ=: ftTVg 1‹\ ړ-p,roTPjWJ߮ھ_-r۩܁"¨/}xE):VoΌYTdꌥr8I`X@xsPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!6 theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] .<*$8$ ($8$ / U f X8@0( B S ? =Ffhuz y o y f/ g h  f/ g h  Jd427a3( O427d[:"{g427Qi427s*hh^h`OJQJ^Jo(hH- hh^h`hH)hh^h`o(-AsA^A`so(.^`OJQJ^Jo(hH-hh^h`OJQJ^Jo(hH-^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hHd[( Oa3QiJd{ga3sPcX!_*)< >m oK) 12394MpTXX`{pcj:onQ0qw }b>Cn,6W@J(v,_~wJ-U\ TD'c+obK+. @( UnknownG.[x Times New Roman5Symbol3. .[x Arial9. . Segoe UI?= .Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math"qsss[ [ !24 3qHP?w2!xx >}DOST O PXSPVEK NA AKTIVITY UR EN PRO OB ANY NOVHO MALNAPontisDana Nimmerrichterov(    Oh+'0 8D d p | @DOST O PSPVEK NA AKTIVITY UREN PRO OBANY NOVHO MALNAPontisNormalDana Nimmerrichterov2Microsoft Office Word@F#@@z@z[ ՜.+,D՜.+,p, hp Pontis ?DOST O PSPVEK NA AKTIVITY UREN PRO OBANY NOVHO MALNA Nzev 8@ _PID_HLINKSAlhttp://www.novymalin.cz/ !"#$%&'()*+-./012356789:;>Root Entry FA@1Table'WordDocument0.SummaryInformation(,DocumentSummaryInformation84CompObj{ F)Dokument aplikace Microsoft Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q