Zpráva o hospodaření Provozní Nový Malín s.r.o. - r. 2008

4.5.2009   Obec Nový Malín   Provozní Nový Malín s.r.o. - Výroční zprávy  


V r. 2008  jsme dosáhli příjmy v celkové hodnotě cca 31.747 tis. Kč. K nejdůležitějším stavebním akcím patřilo :

 • vybudování I.etapy kanalizace a ČOV v Mladoňově v hodnotě 10.057 tis. Kč   
      
 • výstavba splaškové a dešťové kanalizace a vodovodu v lokalitě „ K Lužím“ v hodnotě 5.211 tis. Kč
 • dostavba I. etapy cyklistické stezky Nový Malín   4.532 tis. Kč.
 • výstavba II. etapy cyklistické stezky Nový Malín   3.408 tis. Kč.
 • zateplení budovy III.MŠ  a výstavba nové třídy v celkové hodnotě 3.425 tis. Kč
 • příprava územípro výstavbu komunikace v lokalitě „ K Lužím“v hodnotě 997 tis. Kč
 • opravy fasády kostela Narození Panny Marie v hodnotě 855 tis. Kč

            V roce 2008 jsme prováděli stavební činnost i pro cizí odběratele. Šlo především o zakázky spojené s pokládkou venkovních dlažeb,oprava fasády kostela

 • dláždění uličky v Olšanech - 155 tis. Kč.
 • opravy fasády kostela Narození Panny Marie v hodnotě 855 tis. Kč pro Římskokatolickou farnost
 • pro místní obyvatele Nového Malína  poskytujeme drobné práce  a služby jako jsou :

 -  zhotovení vodovodních a kanalizačních přípojek  včetně terénních úprav

 -  práce stroji, úpravy terénu, nakládky materiálu, přepravy štěrků apod.

Tyto práce byly provedeny v celkové hodnotě 1.119 tis. Kč

 Provozem internetové sítě  NovyMalinNet, jsme k 31.12.2008 dosáhli zisku 210.tis. Kč.

V roce 2008 společnost pořídila tento investiční majetek:

 • Fabia Combi – pořizovací cena 375 tis.
 • Vibrační deska LG 160  - pořizovací cena  -110 tis.Kč
 • Barevná tiskárna Minolta – pořizovací cena 150 tis. Kč
 • Multicar FUMO M30 – pořizovací cena

V roce 2008 společnost vytvářela rezervní fond na opravy investičního majetku / CAT 432, Dacia , Multicar/ v hodnotě 677 tis. Kč

Společnost zaměstnávala  během roku 2008 průměrně 21 zaměstnanců měsíčně.

Společnost ukončila r.2008 s účetním  ziskem 1.287.286,86 Kč.

Vystavil: Straková L.

Datum:    4.5.2009

Máte dotaz?

Napište nám