Provozní Nový Malín s.r.o.

Adresa:

788 03 Nový Malín 240

Provozovna: Nový Malín 83

Otevírací doba provozovny:

Po: 7:00–17:00 hod.

Út: 7:00–15:30 hod.

St: 7:00–15:30 hod.

Čt: 7:00–15:30 hod.

Pá: Zavřeno

25861905
DIČ 25861905
Kontaktní osoby

Starosta obce:

Mgr. Marek Štencl

588 880 410
606 760 493
starosta@novymalin.cz
Nestraníci

jednatel, vedoucí stavební výroby:

Radek Malovaný

588 881 797
603 216 341
malovany@novymalin.cz

Místostarostka obce:

Lenka Tylová

588 881 977
777 993 478
tylova@novymalin.cz
Nestraníci

stavební technik:

Daniel Grmela

588 881 796
734 807 817
grmela@novymalin.cz

autodílna, opravárenství:

Petr Fochler

588 881 795
733 539 314
fochler@novymalin.cz

mzdová a personální účetní:

Aneta Demčáková

588 881 799
demcakova@novymalin.cz

pokladní, všeobecná účetní:

Iveta Kuchtíková

588 881 971
kuchtikova@novymalin.cz

pokladní, všeobecná účetní:

Radka Kůřilová

588 881 971
kurilova@novymalin.cz

vodohospodář:

Ing. Zdeněk Beňo

588 881 796
602 646 011
beno@novymalin.cz

Provozní technik vodovodů a kanalizací:

David Krystyník

588 881 796
777 762 908
krystynik@novymalin.cz

Výroční zprávy

Provozní Nový Malín s.r.o.- obecní společnost

Prvním podnětem k založení obecní společnosti bylo ukončení smlouvy s VHZ Šumperk o údržbě a provozování obecního vodovodu a kanalizace. V té době nebyl Obecní úřad v Novém Malíně plátcem DPH, a tak vznikla obecní firma, která od prvopočátku šetřila

obci finance a převzala od VHZ Šumperk starost za opravy a údržbu vodovodu. 25.5.2000 byl sepsán notářský zápis o založení společnosti Provozní Nový Malín s.r.o., (dále jen Provozní). Jednateli byli jmenování:

pan Josef Minář, Mgr. Marek Štencl a Ing. Arch. Václav Doležal (ten v r. 2002 svou činnost jednatele ukončil).

Dalším důvodem vniku společnosti byl aspekt sociální – od počátku společnost zaměstnávala i soc. slabší spoluobčany a v době vysoké nezaměstnanosti díky spolupráci s úřadem práce měli tito lidé díky obecní společnosti pracovní příležitost. Společnost zaměstnává i lidi, kteří mají problém s uplatněním na trhu práce, jde o ženy s malými dětmi a pak ty, kteří mají několik roků před odchodem do penze.

Neopominutelným přínosem je možnost uplatnění inhausu – výjimky ze zákona o veřejných zakázkách.tz., že bez nadměrné byrokracie většinu zakázek může jednoduše provádět naše společnost. Důležité je i to, že v případě reklamací můžeme vše rychle a operativně vyřešit.

 

Jediným společníkem byla a do dnešního dne je Obec Nový Malín.

24.8.2000 byla společnost zapsána u Krajského obchodního soudu v Ostravě. Vznikly jednotlivé živnostenské oprávnění a společnost se pomaloučku rozběhla.

V září r.2000 koupila Provozní nový bagr CAT 428 pro svou stavební činnost, postupně se společnost vybavila multikárami, bobkem, dalšími bagry a nářadím, které používá pro svou činnost. Stavební činnost se díky získaným dotacím rozrůstala. Nejdříve společnost pokračovala ve výstavbě kanalizace a vodovodu v obci. Postupně začala připravovat jednotlivé lokality na zastavění:

„Nad školou“; ,,Za školou“; ,,Za zdravotním střediskem“; ,,Za Talandou“; ,,Na Lužích“; „ U Cinka“ ; „Zahradnictví“ ; ,,Pod Malínským vrchem - Strakáč“ ; ,,Na poldrech“ ; ,,Zajícovo pole“; ,,Na vyhlídce“; ,,Pod lesem“; ,,Nad tratí“ ; ,,Na mlýně“ ; ,,U hájovny“

zde se budoval vždy vodovod, dešťová a splašková kanalizace, komunikace a v posledních letech i optická síť.

Byla postavena řada protipovodňových průlehů nad obcí, vybudovali jsme kilometry cyklostezky.

Během dvaceti-let jsme v naší obci opravovali a rekonstruovali stávající obecní budovy, např. základní školu, mateřské školy, zdravotní středisko, budovu obecního úřadu, provozovnu obecní společnosti, sběrný dvůr, sokolovnu a v současnosti bývalou hospodu Holba, kde vznikne 13 bytů. V Mladoňově proběhly dvě nákladné rekonstrukce: Kulturní dům a budova ekologické výchovy – bývalá škola.

V rámci stavební činnosti, jsme nově postavili nové pavilony základní školy, dům s pečovatelskými byty, pavilon horní MŠ, postavili jsme obě čistírny odpadních vod.

Provozovna v areálu sběrného dvora vznikla v r.2009. Zde máme zázemí s kancelářemi, sklady a dílnou na opravu naší techniky. Na Provozní máme pěkný sál pro cca 100 lidí, který používají i místní pro konání soukromých oslav apod.

 

Ekonomiku Provozní rozdělujeme podle oboru činnosti na:

  • Stavební činnost
  • Provozování vodovodů a kanalizací
  • Provoz sběrného dvora
  • Údržba obce, letní a zimní úklid a údržba zeleně
  • Výstavba vodovodů a kanalizací
  • Výstavba optické sítě

Společnost měla od vzniku do koce r.2021 celkový obrat ve výši necelých 800 mil. Kč.

Přílohou přikládám přehled hospodaření, který ročně ukazuje nejenom obraty financí, ale i náklady na pořízení investičního a drobného majetku. Další informace jsou o zaměstnanosti a nákladech, které vracíme zpět do rozpočtu obce. Rozdíl mezi výnosy a náklady je nerozdělený zisk, který je ve výšce cca 11mil.Kč.

V r. 2021 jsme měli finanční obrat ve výši cca 72 mil. Kč a společně s rozpočtem Obce Nový Malín ve výši cca 114 mil. Kč tvoříme v našem regionu nepřehlédnutelný ekonomicky silný subjekt.

V tomto článku jsem chtěla připomenout, proč byla Provozní Nový Malín s.r.o., založena, a hlavně připomenout že je součástí obce, která se rozrůstá a zvelebuje.

 

 

Tylová Lenka     

  ekonom společnosti

Dokumenty ke stažení

Máte dotaz?

Napište nám