Zpráva o hospodaření Provozní Nový Malín s.r.o. - r. 2009

14.6.2010   Obec Nový Malín   Provozní Nový Malín s.r.o. - Výroční zprávy  


V r. 2009  jsme dosáhli příjmy v celkové hodnotě cca 32.314 tis. Kč. K nejdůležitějším stavebním akcím patřilo :

 • dostavba ZŠ Nový Malín v hodnotě 15.185 tis. Kč
 • dostavba I. etapy cyklistické stezky Nový Malín   3.879 tis. Kč.
 • výstavba vodovodu a splaškové kanalizace,v lokalitě „Zajícovo pole“ 1.320 tis. Kč.
 • výstavba protipovodňového poldru č.6 v celkové hodnotě 952 tis. Kč
 • příprava území pro výstavbu komunikace v lokalitě „ K Lužím“v hodnotě 2.869 tis. Kč
 •  

   V roce 2009 jsme prováděli stavební činnost i pro cizí odběratele. Šlo především o zakázky spojené s pokládkou venkovních dlažeb,

 • pokládka dlažby ve Velkých Losinách - 765 tis. Kč. - pro společnost SAN-JV s.r.o.
 • pokládka dlažby a terénní práce v Šumperku – kruhové objezdy na ul. Gen. Svobody v hodnotě   1.331 tis. Kč – pro společnost Deikink s.r.o.
 • pro místní obyvatele Nového Malína  poskytujeme drobné práce  a služby jako jsou :
 •  

- práce stroji, úpravy terénu, nakládky materiálu, přepravy štěrků apod.

Tyto práce byly provedeny v celkové hodnotě 1.605 tis. Kč

Provozem internetové sítě  NovyMalinNet, jsme k 31.12.2009 dosáhli zisku 244.tis. Kč.

        

V roce 2009 společnost pořídila tento investiční majetek:

 • opravené prostory statku čp.83 – pořizovací cena cca 2.181 tis. Kč

V roce 2009 společnost tvořila rezervní fond na opravy investičního majetku / Zeppelin ZM85 – kolové rypadlo/ v hodnotě 350 tis. Kč

Společnost zaměstnávala  během roku 2009 průměrně 30 zaměstnanců měsíčně.

Společnost ukončila r.2009 s účetním  ziskem 237.902,21 Kč.

Vystavil: Straková L.

Datum:    25.5.2010

 

Schválení hospodářského výsledku Provozní Nový Malín spol. s. r.o. za r. 2009 a návrh na jeho převedení na účet 428- nerozdělený zisk minulých let.

Provozní Nový Malín spol. s.r.o. ukončila r. 2009  účetním ziskem 237.902,21 Kč

Navrhuji   zastupitelstvu obce Nový Malín schválení výsledku hospodaření za r. 2009 ve výši

237.902,21 Kč a  jeho převod na účet 428 – nerozdělený zisk minulých let

V Novém Malíně 14.6.2010

Máte dotaz?

Napište nám