Zpráva o hospodaření Provozní Nový Malín s.r.o. - r. 2011

30.6.2012   Obec Nový Malín   Provozní Nový Malín s.r.o. - Výroční zprávy  


V r. 2011  jsme dosáhli příjmy v celkové hodnotě cca 47.638 tis. Kč.

Nejdůležitější stavební akce v obci :

 

-     rozestavěná ČOV v hodnotě  -  9.519,- tis. Kč

-     dokončená II. etapa kanalizace v Mladoňově – 4.751,- tis. Kč

-     dokončená výstavba sběrného dvora – 5.922,- tis. Kč

-     dostavěn nový  pavilon I. MŠ – 1.666 tis. Kč

-     dokončená výstavba STL plynovodu  U Poldru 1.640,- Kč

-     rozestavěná výstavba dlážděné komunikace U Poldru 3.581,- Kč

-     dokončena výstavba veř.osvětlení a  rozhlasu  U Poldru – 996,- tis.Kč

-     rekonstrukce soc. zařízení a nová třída na ZŠ v Novém Malíně – 681,- tis.Kč

-     výstavba komunitní kompostárny  - 520,-tis.Kč

-     rekonstrukce veř.osvětlení a rozhlasu na Plechách – 865,- tis.Kč

Pro místní obyvatele Nového Malína  poskytujeme drobné práce  a služby jako jsou :

 -    zhotovení vodovodních a kanalizačních přípojek, včetně terénních úprav

 -    práce stroji, úpravy terénu a dláždění , nakládky materiálu, přepravy štěrků apod.

       Tyto práce byly provedeny v celkové hodnotě 1.840 tis. Kč

Stavební činností pro cizí odběratele jsme v rámci cca 30-ti drobných zakázek získali 2.977,- tisKč.

 

V rámci uzavření smlouvy s Úřadem práce v Šumperku jsme obdrželi příspěvek ze státního rozpočtu a

Evropského sociálního fondu na vytvoření pracovních míst VPP/veřejně prospěšné práce/ v celkové

částce 996,- tis.Kč

 

Příjem z provozování internetové sítě – 583,- tis. Kč                                                                                                                         

Příjem za provoz vodovodu a kanalizace v Novém Malíně a Mladoňově  5.521,- tis. Kč                                                                                            

 

V roce 2011 společnost pořídila tento investiční majetek:

 • opravené prostory statku čp.83 – pořizovací cena cca 2.083,-tis. Kč
 • kopírovací stroj SHARP-  pořizovací cena 56.209,- Kč

 • traktor ZETOR 77 – pořizovací cena 248.606,- Kč

 • nákup technologie pro sběrný dvůr v celkové hodnotě 4.821,- tis.Kč 

 • nákladní vozidlo MAN
 • vysokozdvižný el. Vozík

 • drtička odpadů

 • briketovací lis

 • 20ks zvonových kontejnerů

 • pásové dopravníky

              Na uvedené vybavení sb.dvora  jsme získali dotaci z fondu ve výši 3.863.250,- Kč

  Společnost zaměstnávala  během roku 2011 průměrně 50 zaměstnanců měsíčně.

  Společnost ukončila r.2011 s účetním  ziskem 409 tis. Kč.

  Vystavil: Straková L.

  Datum:    30.6.2012

Máte dotaz?

Napište nám