Zpráva o hospodaření Provozní Nový Malín s.r.o. - r. 2012

30.6.2013   Obec Nový Malín   Provozní Nový Malín s.r.o. - Výroční zprávy  


V r. 2012  jsme dosáhli příjmy v celkové hodnotě cca 49.267 tis. Kč.

Nejdůležitější stavební akce v obci :

-     dostavba  ČOV Nový Malín  v hodnotě  -  14.152,- tis. Kč

-         rekonstrukce a zateplení ZŠ a fary v Mladoňově – 3.452,-tis.Kč

-         rekonstrukce přivaděče Malínský les a výstavba MVE v Novém Malíně – 2.490,-tis.Kč

-         dostavba komunikace U Poldru – 1.616,- tis Kč

 

Pro místní obyvatele Nového Malína  poskytujeme drobné práce  a služby jako jsou :

-    zhotovení vodovodních a kanalizačních přípojek, včetně terénních úprav

 -   práce stroji, úpravy terénu a dláždění , nakládky materiálu, přepravy štěrků apod.

     Tyto práce byly provedeny v celkové hodnotě 1.780 tis. Kč

 

 

 

V rámci uzavření smlouvy s Úřadem práce v Šumperku jsme obdrželi příspěvek ze státního rozpočtu a

Evropského sociálního fondu na vytvoření pracovních míst VPP/veřejně prospěšné práce/ v celkové

částce  592,- tis.Kč

 

Příjem z provozování internetové sítě – 543,- tis. Kč                                                                                                                        

 

Příjem za provoz vodovodu a kanalizace v Novém Malíně a Mladoňově  5.477,- tis. Kč

 

V roce 2012 společnost pořídila tento investiční majetek:

·        Ford Transit os.vozidlo – pořizovací cena 153.449,- Kč

·        Multicar Fumo sklápěč- pořizovací cena 209.903,- Kč

 

 

                                                                                  

Společnost zaměstnávala  během roku 2012 průměrně 53 zaměstnanců měsíčně.

Společnost ukončila r.2012 s účetním  ziskem 1.638 tis. Kč.

Vystavil: Straková L.

Datum:   30.6.2013

Máte dotaz?

Napište nám