Zpráva o hospodaření Provozní Nový Malín s.r.o. - r. 2013

30.6.2014   Obec Nový Malín   Provozní Nový Malín s.r.o. - Výroční zprávy  


V r. 2013  jsme dosáhli příjmy v celkové hodnotě cca 44.314 tis. Kč.

Nejdůležitější stavební akce :

 

-     výstavba  domu s pečovatelskými byty -  Nový Malín  v hodnotě  -  4.207,- tis. Kč

-         rekonstrukce a zateplení ZŠ a fary v Mladoňově – 1.730,-tis.Kč

-         rekonstrukce přivaděče Malínský les a výstavba MVE v Novém Malíně – 2.973,-tis.Kč

-         rekonstrukce přivaděče vodovodního řádu – Malínský potok – 769,- tis. Kč

-         stavební úpravy Zdravotního střediska v Novém Malíně – 1.825,- tis Kč

-         zateplení omítky a fasáda Základní školy v Novém Malíně – 1.994,- tis .Kč

-         obnova zeleně a výsadba  dřevin v obci Nový Malín – 446,- tis. Kč

-         výstavba cyklostezky v Dolních Studénkách – 6.349,- tis. Kč

 

Pro místní obyvatele Nového Malína  poskytujeme drobné práce  a služby jako jsou :

-    zhotovení vodovodních a kanalizačních přípojek, včetně terénních úprav

 -   práce stroji, úpravy terénu a dláždění , nakládky materiálu, přepravy štěrků apod.

     Tyto práce byly provedeny v celkové hodnotě 1.680 tis. Kč

 

 

 

V rámci uzavření smlouvy s Úřadem práce v Šumperku jsme obdrželi příspěvek ze státního

rozpočtu a Evropského sociálního fondu na vytvoření pracovních míst VPP/veřejně prospěšné

práce/ v celkové částce  2.972,- tis.Kč

 

Příjem z provozování internetové sítě – 549,- tis. Kč                                                                                                                        

 

Příjem za provoz vodovodu a kanalizace v Novém Malíně a Mladoňově  5.759,- tis. Kč

 

V roce 2013 společnost pořídila tento investiční majetek:

 

·        Tiskárna  Konica-Minolta – pořizovací cena 56.700,- Kč

·        Ford Transit -dodávka – pořizovací cena 410.000,- Kč

·        Návěs- sklápěč/ za traktor/ - pořizovací cena 101.500,- Kč

·        Mulčovač F700 – pořizovací cena 57.765,- Kč

·        Caterpillar CAT 262B - pořizovací cena 217.000,- Kč

 

 

                                                                                  

Společnost zaměstnávala  během roku 2013 průměrně 55 zaměstnanců měsíčně.

Společnost ukončila r.2013 s účetním  ziskem 2.229,- tis. Kč.

Vystavil: Straková L

Datum:   30.6.2014

Máte dotaz?

Napište nám