Rok 2008 - 1.Kanalizace a ČOV Mladoňov

31.12.2008   Obec Nový Malín   Dotace 2008  


Poskytovatel dotace:  Olomoucký kraj

Celkové náklady:            10, 2 mil. Kč

Poskytnutá dotace:              5 mil. Kč

                          

 

Projekt byl dokončen v roce 2008.

V osadě Mladoňov probíhá od roku 2006 rozsáhlá investiční akce "Vodovod, splašková kanalizace a ČOV Nový Malín - Mladoňov". V loňském roce byl dokončen vodovod, v letošním roce byla ukončena I. etapa akce ČOV + splašková kanalizace v délce 1 245,9 m. V roce 2009 by na základě přiznané dotace měla proběhnout závěrečná etapa splaškové kanalizace.

Máte dotaz?

Napište nám