Zateplení III. MŠ - Stavební úpravy pro úsporu energie mateřské školky, Nový Malín č.p. 503

31.12.2008   Obec Nový Malín   Dotace 2008  


Poskytovatel dotace:   Státní fond život. prostředí - Operační program život. prostředí

Celkové náklady:         2,987 mil. Kč 

Poskytnutá dotace:     2,014 mil. Kč 

 

Projekt byl dokončen v listopadu 2008. Předmětem podpory byla realizace úspor energie v objektu mateřské školky v Obci Nový Malín. Navrhované opatření spočívalo v zateplení obvodových stěn, výměně výplní (oken, dveří) a zateplení střechy.

Přestože byl projekt dokončen již koncem roku 2008, teprve v červnu 2009 byla uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace s Fondem. Teprve nyní může Obec Nový Malín žádat o proplacení finančních prostředků na tento již provedený a dokončený projekt.

Celkové uznatelné náklady na akci činí 2 237 362 Kč, příspěvek z fondu EU 1 901 758 Kč (85 %), příspěvek SFŽP ČR 111 868 Kč (5 %) a příspěvek Obce Nový Malín 223 736 Kč (10 %). Nezpůsobilé výdaje ve výši 750 069 Kč hradí taktéž Obec Nový Malín.

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Máte dotaz?

Napište nám