Rok 2008 - 10.Dostavba ZŠ Nový Malín

31.12.2008   Obec Nový Malín   Dotace 2008  


Poskytovatel dotace:    Regionální operační centrum Střední Morava

Celkové náklady:          18,180 mil. Kč

Poskytnutá dotace:      16,361 mil. Kč

Tento projekt byl zahájen 1.12.2008, v současné době probíhá výstavba, datum ukončení projektu je k 30. 11. 2009 včetně kolaudace. V rámci této stavby bude prováděna :

- přestavba objektu bývalé tělocvičny na PC učebnu a šatnové zázemí -  pavilón  B,

- nová přístavba jazykových učeben - pavilón F,

- venkovní hřiště,

- atletická rovinka, sektor skoku dalekého a vrhu koulí.

Cílem projektu je dosažení toho, aby byl komplex budov stávající ZŠ upraven pro možnost kvalitní výuky (vznikne nové šatnové zázemí, plně vybavená PC učebna a dvě jazykové učebny). Součástí projektu je i nové venkovní hřiště s atletickým zázemím určené pro potřeby ZŠ Nový Malín, sportovních kroužků a veřejnosti.

 www.rr-strednimorava.cz

Máte dotaz?

Napište nám