Rok 2008 - 11. Poldr č.6

31.12.2008   Obec Nový Malín   Dotace 2008  


Poldr č. 6 - Revitalizační opatření v k.ú. Nový Malín

Poskytovatel dotace:     Státní fond život. prostředí-Operační program život. prostředí

Celkové náklady:            2,484 mil. Kč

Poskytnutá dotace:        2,063 mil. Kč

 

Projekt byl podán.

Dne 1. 7. 2009 Obec Nový Malín konečně obdržela k podpisu Smlouvu o poskytnutí dotace ze SFŽP. Po provedení nezbytných administrativních kroků bude stavba zahájena.

Stavba byla zahájena dne 3.8.2009, předpokládané ukončení projektu je v létě 2010.

Celkové uznatelné náklady na akci činí 2 291 737 Kč, příspěvek z fondu EU 1 947 976,45 Kč (85 %), příspěvek SFŽP ČR 114 586,85 Kč (5 %) a příspěvek Obce Nový Malín 229 173,7 Kč (10 %). Nezpůsobilé výdaje ve výši 192 553 Kč hradí taktéž Obec Nový Malín.

Projekt byl dokončen.

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Máte dotaz?

Napište nám