Rok 2008 - 13.Sběrný dvůr

31.12.2008   Obec Nový Malín   Dotace 2008  


Poskytovatel dotace:   Státní fond život. prostředí - Operační program život. prostředí

Celkové náklady:         11,392 mil. Kč

Poskytnutá dotace:    

Žádost o dotaci byla Státním fondem životního prostředí zamítnuta. Po vyhlášení výzvy (v červnu 2009) bude Obec Nový Malín podávat novou žádost o dotaci.

Máte dotaz?

Napište nám