Rok 2009 - 4.25 TI Zajícovo pole

31.12.2009   Obec Nový Malín   Dotace 2009  


Poskytovatel dotace:    Ministerstvo pro místní rozvoj 

Celkové náklady:             1,320 mil. Kč

Poskytnutá dotace:         1,250 mil. Kč

Projekt byl podán.

V současné době obdržela Obec Nový Malín registrační list akce s přiznanou výší dotace. Jedná se o novou lokalitu navazující na stávající rozptýlenou zástavbu rodinných domků, TI (technická infrastruktura) zahrnuje výstavbu splaškové a dešťové kanalizace, vodovod.

Projekt byl v listopadu 2009 dokončen.

Máte dotaz?

Napište nám