Rok 2009 - 6.Splašková kanalizace Mladoňov II.

31.12.2009   Obec Nový Malín   Dotace 2009  


Poskytovatel dotace:   Ministerstvo zemědělství

Celkové náklady:              9,8 mil. Kč

Poskytnutá dotace:

Projekt byl podán. Žádost o dotaci byla zamítnuta.

V osadě Mladoňov probíhá od roku 2006 rozsáhlá investiční akce "Vodovod, splašková kanalizace a ČOV Nový Malín - Mladoňov". V loňském roce byla ukončena I. etapa akce ČOV + splašková kanalizace v délce 1 245,9 m. V této závěrečné etapě zbývá vybudovat 2 132,3 m kanalizace. Tím bude odkanalizovaná a napojená na ČOV Mladoňov celá osada.

Máte dotaz?

Napište nám