Rok 2009 - 8.Czech Point

31.12.2009   Obec Nový Malín   Dotace 2009  


Poskytovatel dotace:   Ministerstvo vnitra

Celkové náklady:                83 tis. Kč

Poskytnutá dotace:            79,8 tis. Kč

Projekt byl podán, dotace byla přiznána. Projekt byl dokončen v roce 2009.

Cílem projektu je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa (obecního úřadu), kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů. Poskytuje např.:

- výpis z Katastru nemovitostí,

- výpis z Obchodního rejstříku,

- výpis z Živnostenského rejstříku,

- výpis z Rejstříku trestů,

- přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72),

- žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb.,

- výpis z bodového hodnocení řidiče, ad.

Máte dotaz?

Napište nám