Rok 2009 - 11.ČOV Nový Malín

31.12.2009   Obec Nový Malín   Dotace 2009  


Poskytovatel dotace:  Státní fond život. prostředí - Operační program život. prostředí

Celkové náklady:           35,98 mil. Kč

Poskytnutá dotace:

Projekt byl podán. Žádost o dotaci byla opět zamítnuta.

V roce 1997 bylo přijato dočasné řešení, kdy byl vybudován výtlačný řad, který odvádí splaškové odpadní vody z obce Nový Malín na ČOV Šumperk. V té době byl projektován na kapacitu 3 000 obyvatel. Za posledních 10 let došlo k nárůstu počtu obyvatel k hranici 3 000, což je dnes na hranici maximální projektované kapacity výtlaku, a ten je již dnes ve špičkách přetížen a hrozí kolaps celého systému odtoku splaškových odpadních vod z obce. Z tohoto důvodu se snaží Obec Nový Malín dosáhnout na základě získání finančních prostředků ze SFŽP na vybudování nové, vlastní čistírny odpadních vod.

Máte dotaz?

Napište nám