Rok 2009 - 13.Zateplení I.MŠ

31.12.2009   Obec Nový Malín   Dotace 2009  


Zateplení I. MŠ - Stavební úpravy pro snížení energetické náročnosti mateřské školy Nový Malín č.p. 303

Poskytovatel dotace:   Státní fond život. prostředí - Operační program život. prostředí

Celkové náklady:        3,047 mil. Kč 

Poskytnutá dotace:     1,437 mil. Kč

Žádost o dotaci byla dne 5.1.2010 schválena ministrem životního prostředí.

Projekt byl podán. Žádost o dotaci prošla kriteriem obecné a specifické přijatelnosti (obdrželi jsme akceptační číslo), nyní byla postoupena k bodovému hodnocení Řídícímu orgánu SFŽP - výsledky budou známy v polovině prosince 2009.

Předmětem podpory je realizace úspor energie v objektu mateřské školky v Obci Nový Malín. Navrhované opatření spočívá v zateplení obvodových stěn, výměně výplní (oken, dveří) a zateplení střechy.

Celkové uznatelné výdaje činí 1 597 649,- Kč, z toho dotace z fondu EU činí 1 358 001,65 Kč (85 %), dotace ze SFŽP činí 79 882,45 Kč (5 %), zbylých 10 % je hrazeno z vlastních finančních prostředků obce Nový Malín a činí 159 764,90 Kč. Obec Nový Malín navíc z vlastních finančních prostředků hradí nezpůsobilé výdaje, které v případě tohoto projektu činí 625.526,- Kč.

Projekt byl dokončen.

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Máte dotaz?

Napište nám