Rok 2009 - 14.Hřiště Hrabišínská

31.12.2009   Obec Nový Malín   Dotace 2009  


Hřiště Hrabišínská: Revitalizace veřejného prostranství a výsadba veřejné zeleně - park pro rodiče s dětmi

Poskytovatel dotace:       Státní zemědělský intervenční fond

Celkové náklady:               708, 5 tis. Kč

Poskytnutá dotace:            416,8 tis. Kč

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Projekt byl podán. Výběrovou komisí MAS Šumperský venkov byl projekt vybrán k podpoře, nyní byl postoupen Řídícímu orgánu - Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu k posouzení. Žádost o dotaci byla definitivně přiznána.

Projekt byl dokončen.

Předmětem podpory je výsadba veřejné zeleně, stavba chodníků a zpevněných ploch, zajištění mobiĺiáře pro vznikající park pro rodiče s dětmi, tzn. lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, pergolu s posezením pro matky s dětmi. Součástí tohoto projektu je i herní prvek - lanová pyramida.

Obec Nový Malín na vlastní náklady na tomto veřejném prostranství vybudovává sportovní hřiště, které bude letos dokončeno. Následně po realizaci výše uvedeného projektu by Obec Nový Malín chtěla postupně doplňovat toto veřejné prostranství o další herní prvky pro děti a mládež dle svých finančních možností.

Řídící orgán:   Státní zemědělský intervenční fond

Zprostředkující subjekt: Místní akční skupina Šumperský venkov

 http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_cs.htm  

Máte dotaz?

Napište nám