Rok 2009 - 16. Sběrný dvůr II.

31.12.2009   Obec Nový Malín   Dotace 2009  


Sběrný dvůr II.: Revitalizace části bývalé selské usedlosti č.p. 83 a 332 na sběrný dvůr obce Nový Malín - II. etapa (technologická část)

Poskytovatel dotace:  Státní fond život. prostředí - Operační program život. prostředí

Celkové náklady:         5,511 mil. Kč    

Poskytnutá dotace:       3,871 mil. Kč

Žádost o dotaci byla v 3/2010 schválena ministrem životního prostředí k podpoře.

Projekt byl podán. Žádost o dotaci prošla kriteriem obecné a specifické přijatelnosti (obdrželi jsme akceptační číslo), nyní byla postoupena k bodovému hodnocení Řídícímu orgánu SFŽP. Žádost o dotaci přiznána, obec Nový Malín obdržela registrační list akce a rozhodnutí o poskytnutí podpory.

Tento projekt je zaměřen na technologickou část (na vybavení) za předpokladu již vybudovaného sběrného dvora z části bývalé selské usedlosti. Žadatelem o dotaci a zároveň budoucím provozovatelem sběrného dvora je v tomto případě firma Provozní Nový Malín s.r.o., kde zřizovatelem a 100 % vlastníkem firmy je Obec Nový Malín.

Za technologickou část je považováno: třídící linka pro dotříďování plastových, kompozitních, případně papírových obalů, hydralický balíkovací lis pro lisování tříděných odpadů, vážní zařízení pro vážení a evidenci slisovaných vytříděných odpadů, drtička odpadů na drcení papírového a dřevěného odpadu, briketovací lis k výrobě papírových, dřevěných případně kombinovaných briket, vysokozdvižný elektrický vozík pro přepravu odpadů v prostorách sběrného dvora, zvonové kontejnery na sklo pro svozová místa, nákladní vozidlo s rukou natahovákem pro manipulaci se zvonovými kontejnery.

Sběrný dvůr je projektován na 450 tun využitelných odpadů a 200 tun objemných odpadů.

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Máte dotaz?

Napište nám