1.ČOV Nový Malín

31.12.2010   Obec Nový Malín   Dotace 2010  


ČOV Nový Malín - 4 420 EO

Poskytovatel dotace:  Ministerstvo zemědělství

Celkové náklady:         35,15 mil. Kč

Poskytnutá dotace:

Projekt byl podán. Žádost o dotaci byla zamítnuta.

Požadavaná výše dotace činí 21,09 mil. Kč. V roce 1997 bylo přijato dočasné řešení, kdy byl vybudován výtlačný řad, který odvádí splaškové odpadní vody z obce Nový Malín na ČOV Šumperk, byl projektován na kapacitu 3 000 obyvatel. Dnes je již na hranici maximální projektované kapacity,  ve špičkách je přetížen a hrozí kolaps celého systému odtoku splaškových odpadních vod z obce. Možnost rekonstrukce výtlaku a přečerpávací stanice skončila v roce 2000, kdy obec získala souhlas s výstavbou ČOV. Na výstavbu ČOV je vydáno územní rozhodnutí, stavební povolení, stavba je zařazena do Územního plánu obce Nový Malín a PRVKOKu (plán rozvoje vodovodu a kanalizací Olomouckého kraje). Z tohoto důvodu se snaží Obec Nový Malín o vybudování nové, vlastní čistírny odpadních vod.

Máte dotaz?

Napište nám