16.Rekonstrukce ZŠ a školní družiny Mladoňov

31.12.2010   Obec Nový Malín   Dotace 2010  


Rekonstrukce bývalé ZŠ a školní družiny Mladoňov

Poskytovatel dotace:  Státní fond životního prostředí - Operační program život. prostředí

Celkové náklady:          11,684 mil. Kč

Poskytnutá dotace:        4,256 mil. Kč

 Projekt byl podán.

Žádost o dotaci prošla kritériem obecní a specifické přijatelnosti (obdželi jsme akceptační číslo), nyní byla postoupena k bodovému hodnocení Řídícímu orgánu SFŽP. Dotace byla přiznána. Projekt je v současné době v realizaci.

Jedná se o stavební úpravy budovy bývalé Základní školy v Mladoňově a fary v Mladoňově. U obou budov bude provedeno zateplení - obvodových plášťů, střech, bude provedena výměna oken a dveří. Součástí je i výměna kotlů za kotle na dřevo a výměna otopné soustavy.

Projekt bude dokončen k 31.8.2013, neboť zároveň přebíhá rekonstrukce vnitřních prostor obou budov.  Realizace projektu byla prodloužena do 30.4.2014.

Máte dotaz?

Napište nám