17.MVE a přivaděč

31.12.2010   Obec Nový Malín   Dotace 2010  


Poskytovatel dotace:  Státní fond život. prostředí - Operační program život. prostředí

Celkové náklady:           8   mil. Kč    

Poskytnutá dotace:       1   mil. Kč

 Projekt byl podán. Maximální veřejná podpora činí 20 %. Žádost o dotaci přiznána.

Žádost o dotaci prošla kritériem obecní a specifické přijatelnosti (obdrželi jsme akceptační číslo), byla postoupena k bodovému hodnocení Řídícímu orgánu SFŽP. Obec Nový Malín obdržela registrační list akce a rozhodnutí o poskytnutí podpory.

Projekt se skládá ze dvou částí: SO-01 Malá vodní elektrárna Nový Malín (dále jen MVE) a SO-02 Přivaděč na MVE z jímacího území "Malínský les". Obě tyto části jsou součástí tohoto projektu.

MVE bude umístěna na konci přivaděče, který přivádí vodu z jímacího území "Malínský les" do vodojemu 40 m3 a bude soužit pro využití energetického potenciálu přiváděné vody na výrobu elektrické energie. Projekt předpokládá náhradu stávajícího potrubí ocelového DN 80 mm přiváděcího řadu za nové potrubí přivaděče na MVE a to z potrubí PN DN 150 (PN 25) v délce 1300 m a litinového DN 150 (PN 40) v délce 1523 m. Nový přivaděč bude dimenzován a proveden v potrubí tak, aby tyto tlaky byly potrubím převedeny až do MVE.

Realizace projektu byla prodloužena do r. 2015, stavební část je dokončena,  bude provedena dodávka technologie.

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR¨

Máte dotaz?

Napište nám