19.Uliční zeleň

31.12.2010   Obec Nový Malín   Dotace 2010  


Poskytovatel dotace:  Státní fond život. prostředí - Operační program život. prostředí

Celkové náklady:        2,524 mil. Kč      

Poskytnutá dotace:

Projekt byl podán. Žádost o dotaci zamítnuta.

Předmětem projektu je zachování, obnova a doplnění zeleně podél hlavní komunikace a cyklostezky v obci Nový Malín. Komunikace II/446 a cyklostezka prochází spodní částí obce a komunikace III/44631 částí horní.  Z původních 180 ks dřevin podél komunikace již 152 neexistuje.  Tyto dřeviny byly již dříve vykáceny nebo se zhroutily v důsledku velkého poškození. Zbývající dřeviny jsou ve stádiu umírání - jedná se o stromy suché a silně poškozené.   Původní alej bude doplněna 14 stromy na nově vytipovaných místech.

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Máte dotaz?

Napište nám