21.Oprava střechy kostela

31.12.2010   Obec Nový Malín   Dotace 2010  


Oprava střechy kostela sv. Mikuláše v osadě Mladoňov, obec Nový Malín

Poskytovatel dotace:       Státní zemědělský intervenční fond

Celkové náklady:               596, 5 tis. Kč

Poskytnutá dotace:           182 tis. Kč

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Projekt byl podán. Žádost o dotaci přiznána.

Předmětem podpory je pokračování v opravě části střechy kostela sv. Mikuláše v Mladoňově, neboť v současné době je střecha v havarijním stavu, krytina je plechová a zkorodovaná. Na mnoha místech zatéká a voda je zachycována na stropě kostela do nádob. U opravy se nyní počítá s opravou 1/2 neopravené hlavní střechy, tzn. 180 m2. Bude provedena demonáž původní plechové střešní krytiny a narušených konstrukcí krovu. Bude provedena oprava krovu a položena nová střešní krytina - břidlice. Projekt počítá i s výměnou klempířských prvků.

Celková výměra střešní krytiny je 620 m2. V roce 2009 byla realizována část A opravy, a to oprava 178 m2 střechy. Nyní projekt počítá s opravou další části střechy.

Žadatelem o dotaci je Římskokatolická farnost Libina. Žádost o dotaci zpracovávala Obec Nový Malín.

Řídící orgán:   Státní zemědělský intervenční fond

Zprostředkující subjekt: Místní akční skupina Šumperský venkov

    http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_cs.htm

Máte dotaz?

Napište nám