9.Obnova polní aleje

31.12.2011   Obec Nový Malín   Dotace 2011  


Poskytovatel dotace:  Státní fond život. prostředí - Operační program život. prostředí

Celkové náklady:        565 tis.       

Poskytnutá dotace:           0

Projekt byl podán. Žádost o dotaci byla zamítnuta.

 Projekt řeší obnovu historické jabloňové aleje při polní cestě spojující obec Nový Malín s nedalekými lesními pozemky. Jde o součást bývalého okruhu vedoucího polními pozemky a tvořícího přirozené výletní místo místních obyvatel. Celková délka aleje je 1 020m a bude zde oboustranně vysázeno 186 ks jabloní a 16 ks jeřábů  v původních odrůdách. Navržené druhy stromů odpovídají historickým, klimatickým a půdním podmínkám dané lokality.

Cílem projektu je posílení ekologické stability krajiny prostřednictvím zvýšení počtu a plochy založených a obnovených krajinných prvků v původních odrůdách. Dalším cílem je obnovení základních izolačních a hygienických funkcí v této lokalitě, jakými jsou produkce kyslíku a redukce kyslíku uhličitého, snižování úrovně škodlivin v ovzduší tím, že zachycují poletavý prach a snižování rychlosti proudění vzduchu. Dojde také ke zlepšení mikroklimatu v dané lokalitě a opětovnému využití polní cesty jako významného krajinného a volnočasového prvku.

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Máte dotaz?

Napište nám