6.ČOV Nový Malín

31.12.2012   Obec Nový Malín   Dotace 2012  


Poskytovatel dotace: Ministerstvo zemědělství

Celkové náklady:      15 mil. Kč

Poskytnutá dotace:

Projekt byl podán. Žádost o dotaci byla zamítnuta.

Požadavaná výše dotace činí 4 mil. Kč. V roce 2011 Obec Nový Malín z vlastních finančních prostředků zahájila výstavbu vlastní čistírny odpadních vod. V letošním roce dojde k jejímu dokončení, přičemž reálné náklady na rok 2012 činí 15 mil. Kč.

Máte dotaz?

Napište nám