8.Dětské hřiště u ZŠ

31.12.2012   Obec Nový Malín   Dotace 2012  


Poskytovatel dotace:  Nadace OKD 

Celkové náklady:         886 tis. Kč

Poskytnutá dotace:         0

                                   

Projekt byl podán. Žádost o nadační příspěvek byla zamítnuta.

Předmětem projektu je dětské hřiště u ZŠ Nový Malín s výukovým altánem, sloužícího pro potřeby školní družiny, pro pohybové aktivity dětí v době přestávek, v odpoledních hodinách, o víkendech či svátcích také pro potřeby veřejnosti. Projekt obsahuje dětské herní prvky zaměřené na rozvoj motorických a fyzických dovedností, zdokonalení rovnováhy. Zahrnuje herní sestavu s lezeckou sítí, provazovým žebříkem, horolezeckou stěnou a skluzavkou, dále lávku s kmitajícími trámky, šikmou lavici, pískoviště, kreslící tabuli. Výukový altán je zpestřujícím způsobem výuky vč. kroužků. Projekt počítá s vybudováním zpevněné plochy (chodníčku) vč. laviček a odpadkových košů. Návrh herních prvků pro dětské hřiště vznikl za spolupráce se ZŠ Nový Malín

Žadatel a zpracovatel žádosti o nadační příspěvek: Obec Nový Malín.

Máte dotaz?

Napište nám