10.Obnova polní aleje

31.12.2012   Obec Nový Malín   Dotace 2012  


Poskytovatel dotace: Nadace OKD

Celkové náklady:       285 tis. Kč

Poskytnutá dotace:       0

                                

Projekt byl podán. Žádost o nadační příspěvek byla zamítnuta.

Projekt řeší obnovu historické jabloňové aleje při polní cestě spojující obec Nový Malín s nedalekými lesními pozemky. Jde o součást bývalého okruhu vedoucího polními pozemky a tvořícího přirození výletní místo místních obyvatel. Celková délka aleje je 470 m a bude zde vysázeno celkem 98 stromů - jabloně, jeřáby. Navržené druhy stromů odpovídají historickým, klimatickým a původním podmínkám dané lokality. Všechny plánované kroky vedou k posílení ekologické stability krajiny prostřednictvím zvýšení počtu a plochy založených a obnovených krajinných prvků. Cílem je také obnovení základních izolačních a hygienických funkcí v této lokalitě, jakými jsou produkce kyslíku a redukce kyslíku uhličitého, snižování úrovně škodlivin v ovzduší tím, že zachycují poletavý prach a snižují rychlost proudění vzduchu. Dojde také ke zlepšení miroklimatu v dané likalitě a opětovnému využití pollní cesty jako významného volnočasového prvku.

Žadatel a zpracovatel žádosti o nadační příspěvek: Obec Nový Malín.

Máte dotaz?

Napište nám