11.Dětské hřiště u Sokolovny

31.12.2012   Obec Nový Malín   Dotace 2012  


Dětské hřiště "Pojďme si hrát" u Sokolovny

Poskytovatel dotace: Nadace OKD

Celkové náklady:       258 tis. Kč

Poskytnutá dotace:       0

                                                

Projekt byl podán. Žádost o nadační příspěvek byla zamítnuta.

V areálu Sokolovny ani její blízkosti se nenachází žádné dětské hřiště, kde by děti mohly aktivně trávit svůj volný čas. Projekt podporuje zvýšení pohybových aktivit dětí, chce děti vést k aktivnímu trávení volného času, vede ke snížení izolace dětí, k navázání kontaktů s vrstevníky. Jedná se dětské hřiště menšího typu, které zahrnuje dětské herní prvky, kterými jsou např. skluzavka, tělocvičný mnohoúhelník, vahadlová houpačka, minihoupačka, pružinová houpadla, balanční talíř ad.

Žadatelem o nadační příspěvek je TJ Sokol Nový Malín.

Zpracovatel žádosti: Obec Nový Malín

Máte dotaz?

Napište nám