12.Komunikace - lokalita Zahradnictví

31.12.2012   Obec Nový Malín   Dotace 2012  


Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj 

Celkové náklady:        397 tis. Kč

Poskytnutá dotace:    200 tis. Kč

   

Projekt byl podán. Žádost o dotaci přiznána.

Jedná se o novou příjezdovou komunikaci k nové lokalitě "Zahradnictví" k RD. Nová komunikace bude napojena na stávající silnici č. III/44635 směr. oblouky o poloměru 9 m, v místě sjezdu bude mít podélný sklon směrem k nové lokalitě. Vozovka bude z betonové zámkové dlažby vč. zpomalovacího prahu ze zámkové dlažby.

Máte dotaz?

Napište nám