20.Výukový altán pro ZŠ

31.12.2012   Obec Nový Malín   Dotace 2012  


20.Zdravé učení - výukový altán a cvičební pomůcky pro ZŠ Nový Malín

Poskytovatel dotace: Státní zemědělský intervenční fond

Celkové náklady:       485 tis. Kč

Poskytnutá dotace:   412 tis. Kč

   

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Projekt byl podán. Dotace byla přiznána. Realizace proběhne v roce 2013.

Jedná se o výstavbu altánu o výměře 25 m2 vč. lavic a stolů, který bude zajišťovat školní výuku ve venkovním prostředí a na čerstvém vzduchu. Jedná se o zpestřující způsob výuky, v odpoledních hodinách bude využíván také pro potřeby kroužků či pro potřeby družiny. Součástí žádosti o dotaci je také pořízení cvičebních pomůcek pro správné držení těla, které se bude používat pro cvičení s dětmi v rámci tělesné výchovy, zdravotní tělesné výchovy a dalších zájmových kroužků.

Žadatel: Základní a Mateřská škola Nový Malín

Žádost zpracovávala: Obec Nový Malín

Řídící orgán: Státní zemědělský intervenční fond   

Zprostředkující subjekt: Místní akční skupina Šumperský venkov

Máte dotaz?

Napište nám