5.Oprava střechy kostela (OK)

31.12.2013   Obec Nový Malín   Dotace 2013  


Oprava střechy kostela sv. Mikuláše v osadě Mladoňov

Poskytovatel dotace: Olomoucký kraj

Celkové náklady:        995 tis. Kč 

Poskytnutá dotace:        0

   

Projekt byl podán. Žádost o dotaci byla zamítnuta.

Jedná se o závěrečnou etapu oprav, a to opravu hlavní střechy o výměře 180 m2 a opravu střechy zákristie o výměře 69 m2.

Žadatel: Římskokatolická farnost Libina

Zpracovatel žádosti: Obec Nový Malín

Máte dotaz?

Napište nám