10.Obnova polních alejí

31.12.2013   Obec Nový Malín   Dotace 2013  


Poskytovatel dotace: Státní fond životního  prostředí

Celkové náklady:       278 tis. Kč

Poskytnutá dotace:   241,8 tis. Kč

   

Projekt byl podán. Žádost o dotaci byla přiznána. Projekt byl zrealizován.

Projekt řeší obnovu dvou historických jabloňových alejí při polních cestách spojující obec Nový Malín s nedalekými lesními pozemky. Vede k posílení ekologické stability krajiny prostřednictvím zvýšení počtu a plochy založených a obnovených krajinných prvků.

První alej byla vysázena oboustranně na pozemku p.č. 2252, celková délka aleje 1 070 m, bylo vysázeno 225 ks jabloní a 24 ks jeřábů.

Druhá alej byůa vysázena jednostranně na pozemku p.č. 2290, celková délka aleje je 248 m a bylo zde vysázeno celkem 30 stromů - 28 ks jabloní a 2 ks jeřábů.

Máte dotaz?

Napište nám