14.Park kolem kostela

31.12.2013   Obec Nový Malín   Dotace 2013  


14.Revitalizace centra obce - park kolem kostela Narození P. Marie v Novém Malíně

Poskytovatel dotace: Státní zemědělský intervenční fond

Celkové náklady:       602,2 tis. Kč

Poskytnutá dotace:    448,2 tis. Kč

   

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Projekt byl podán. Dotace byla přiznána.

Navazuje na projekt: Revitalizace centra obce Nový Malín podaný na ROP Střední Morava. Týká se části: park kolem kostela Narození P. Marie. Bude zde vytvořen tzv. "korzující okruh", tzn. stávající (hliněná) cesta okolo kostela bude vydlážděna, budou provedeny sadové úpravy v okolí kostela - dovýsadba 5 ks lip a 8 ks tisu a založení parkového trávníku výsevem. Dále se zde počítá s obnovou mlatového chodníčku, který povede kolem kostela k pomníku obětem 1. světové války. Park bude vybaven mobiliářem - 4 ks parkových laviček a 2ks odpadkových košů.

Řídící orgán: Státní zemědělský intervenční fond

Zprostředkující subjekt: Místní akční skupina Šumperský venkov

Máte dotaz?

Napište nám