17.Obnova polních alejí

31.12.2013   Obec Nový Malín   Dotace 2013  


Poskytovatel dotace: Státní fond životního prostředí

Celkové náklady:      100,2 tis. Kč

Poskytnutá dotace:  100,2 tis. Kč

   

Projekt byl podán. Dotace byla získána. Projekt byl zrealizován.

Projekt řeší obnovu čtyř alejí ležících v lokálním biokoridoru U Poldru. První, původní, alej leží při polní cestě oddělující zastavěnou část obce od volné zeleně. Další tři aleje budou nově založeny ve stejné lokalitě. Celkem bude vysázeno 38 ks stromů - 29 dubů letních, 5 jabloní obecných a 6 hrušní obecných. Vede k posílení ekologické stability krajiny prostřednictvím zvýšení počtu a plochy založených a obnovených krajinných prvků.

Máte dotaz?

Napište nám