18.Revitalizace centra obce

31.12.2013   Obec Nový Malín   Dotace 2013  


Poskytovatel dotace: Regionální operační centrum Střední Morava

Celkové náklady:       8,9 mil. Kč

Poskytnutá dotace:   6,5 mil. Kč

Projekt byl podán. Žádost o dotaci byla podána v nové výzvě znovu a byla úspěšná. Dotace byla přiznána.

Jedná se o komplexní revitalizaci centrální části obce.  Na samotné návsi bude revitalizována zpevněná plocha (chodníky), budou vybudována parkovací mista, veřejné osvětlení, bude pořízen mobiliář (lavičky, odpadkové koše, informační tabule a stojany na kola), a dojde k úpravě zeleně. Celá plocha bude bezbariérově upravena. V okolí památníku Českomalínských mučedníků dojde k úpravě tohoto památníku a jeho okolí, bude revitalizována zpevněná plocha a zeleň.

www.rr-strednimorava.cz

Máte dotaz?

Napište nám