19.Mokřad

31.12.2013   Obec Nový Malín   Dotace 2013  


Revitalizace nivy vodního toku - mokřadní pásmo, k.ú. Nový Malín

Poskytovatel dotace: Státní fond životního  prostředí

Celkové náklady:       1 589 tis. Kč

Poskytnutá dotace:   1 100 tis. Kč

   

 

Projekt byl podán. Dotace byla přiznána.

Vytvořením mokřadního pásma bude v dané lokalitě dosaženo zlepšení ekologické funkce vodního toku, zpomalení odtoku, lepší akumulace vod a možnosti obnovy ekologických ekosystémů vázaných na vodní prostředí přirozeného vodního toku a údolní nivy.

Máte dotaz?

Napište nám