6.MŠ 503 - dětské hřiště

31.12.2014   Obec Nový Malín   Dotace 2014  


Dětské hřiště a zahrada v přírodním stylu při MŠ Nový Malín č.p. 503

Poskytovatel dotace:  Státní fond životního  prostředí

Celkové náklady:         1 471 tis. Kč

Poskytnutá dotace:     1 325 tis. Kč

   

 

Projekt byl podán. Dotace byla přiznána.

Jedná se o celkovou přeměnu stávající zahrady MŠ, která je vybavená technicky i morálně nevyhovujícími herními prvky ve hřiště se zahradou sloužící k enviromnentálnímu vzdělání, výchově a osvětě. Původní kovové a staré dřevěné herní prvky budou nahrazeny dřevěnými herními prvky z akátu s tématikou zvířátek. Dojde k terénním úpravám zahrady, k výsadbě zeleně. Obsahuje 11 nových herních prvků, 5 ks lavic, altán a pergolu ad. Některé původní herní prvky budou zachovány - např. dřevěná pružinová houpadla, nebo přesunuty dle požadavků pedagog. pracovníků.

Máte dotaz?

Napište nám