Kamenný kříž v Mladoňově

24.8.2016   Jiřina Cvečková   Dotace 2016  


Kamenný kříž v Mladoňově.

Poskytovatel dotace: ministerstvo zemědělství

Celkové náklady: 187 tis. Kč

Poskytnutá dotace: 131 tis Kč

Projekt byl podán. žádost o dataci byla přiznána.

Projekt řeší restaurování kamenného kříže v Mladoňově. Restaurátorský zásah bude prováděn v ateliéru restaurátora, dojde k očištění kamene od mikroflóry, nečistot a depozitů, ze spár budou odstraněny zbytky malty. Po očištění bude kámen zpevněn organokřemičitým prostředkem až do nasycení pórů a proběhne vytmelení větších mechanických defektů kamene. Kříž bude osazen zpět na nový základ, všechny díly kříže budou při osazování propojeny vnitřními čepy z antikorozní oceli, spáry budou vyplněny měkkou spárovací maltou. Celý kříž bude plošně hydrofobizován. Provizorní dřevěný kříž bude nahrazen kopií formou výdusku z umělého kamene.

Máte dotaz?

Napište nám