Stavební akce rok 2014

1.1.2014   Obec Nový Malín   Galerie stavebních akcí  


Investiční a bytová výstavba v roce 2014

- Byla dokončena kompletní rekonstrukce bývalé Základní školy a fary v Mladoňově, která bude sloužit pro potřeby Základní školy a Mateřské školy Nový Malín,

 

ZŠ Mlad. před ZŠ Mlad.
fara Mlad. před  

 

- byla realizována výsadba 4 alejí v lokálním biokoridoru U Poldru, bylo vysázeno celkem 38 ks stromů, z toho 29 ks dubů letních, 5 ks jabloní a 6 ks hrušní,

- byly zahájeny práce na kompletní revitalizaci centra obce,

- probíhá další etapa oprav střechy kostela Sv. Mikuláše v Mladoňově - v letošním roce se jedná o obnovu krovu a jeho dřevěných částí, pokrytí střechy pískovanou lepenkou o výměře 180 m2 a výměnu klempířských prvků

 

kostel Ml. před kostel Ml. po
před realizací po realizaci

 

- bylo vybudováno dětské hřiště v areálu TJ Sokol,

 

TJ po 1 TJ po2

 

- byla dokončena obnova kostelního náměstí - byl obnoven mlatový chodník kolem kostela a k památníku obětem 1. světové války, byl vybudován bezbariérový přistup ke vstupu do kostela, kolem kostela byl vybudován okruh z žulové kostky, byla provedena revitalizace trávníku kolem kostela, zasazeny 4 ks nových lis a15 ks tisů,

 

     
park1 park2  

 

- byly zahájeny stavební práce na bytovém domě K Lužím s 8-mi bytovými jednotkami,

- pokračovalo se ve výstavbě chodníku v horní části obce,

- byla provedena rekonstrukce komunikace Za Tygrem,

- probíhá přeměna stávající zahrady u MŠ 303 v dětské hřiště v přírodním stylu, jsou použity přírodní materiály - zejména akát, ze kterého jsou herní prvky vyrobeny,

 

303 před 3303 před2
MŠ 303 po MŠ 303 po 2

 

 

- probíhá přeměna stávající zahrady u MŠ 503 v dětské hřiště v přírodním stylu, jsou použity přírodní materiály - zejména akát, ze kterého jsou herní prvky vyrobeny,

 

503 před1 503 před2 503 před3
MŠ503 po2 MŠ503 po1 MŚ503 po3
foto před realizací a po realizaci    

 

- bylo vybudováno přírodní posezení u poldrů,

- byla zahájena výroba cvičebních prvků pro workout - svalové cvičení k posílení celého těla a jeho zpevnění, jedná se o moderní způsob, který je prosazovaný zejména mezi mladými lidmi,

- pokračuje se s realizací malé vodní elektrárny - stavebně je dokončena, bude provedena dodávka technologie,

 

MVE1

 

- byla zahájena realizace mokřadu, který povede ke zlepšení ekologické funkce vodního toku, zpomalení odtoku, lepší akumulace vod a obnově ekologických ekosystémů vázaných na vodní prostředí,

- dokončuje se výstavba Domu s pečovatelskými byty pro seniory obsahující 14 bytových jednotek, v příštím roce dojde k dovybavení DPB ještě kuchyňskými linkami.

 

DPB

3649
Počet obyvatel
1172
Počet domů
8
Počet kulturních památek
27.32
Rozloha v km²
Máte dotaz?

Napište nám