Stavební akce rok 2013

31.12.2013   Obec Nový Malín   Galerie stavebních akcí  


- Byla provedena pokládka chráničky a vybudování ústředny v budově ZŠ pro multifunkční komunikační síť,

- byla provedena rekonstrukce vodovodního řadu v úseku od VDJ 200 až po dům č.p. 172 a rekonstrukce vodovodního řadu v úseku od domu č.p. 172 po dům č. 169,

- byly vybudovány další 2 byty v Domě s pečovatelskou službou v Novém Malíně, zde byla zároveň provedena instalace solárního systému na střeše objektu pro přípravu a ohřev TUV,

- byl pořízen dopravní automobil pro JSDH Nový Malín,

hasici2013 3 hasici2013 4
 

- byly provedeny stavební úpravy zdravotního střediska vč. vybudování 2 dalších ordinací pro zubního lékaře a praktického lékaře, byla provedena úprava stávajících ordinací, proběhla rekonstrukce sociál. zařízení v přízemí, rekonstrukce elektrorozvodů, rekonstrukce lékárny, byla provedena výměna oken a dveří a došlo k zateplení obvodového pláště budovy,

- pokračuje se v rekonstrukci bývalé fary a základní školy v Mladoňově,

- pokračuje se ve výstavbě MVE a rekonstrukci přivaděče jímacího území Potok,

- byla provedena rekonstrukce komunikace za obecním úřadem,

- byla provedena rekonstrukce vodovodního řadu pramenní sběrná jímka 1 a pramenní jímka 7,

- byla provedena rekonstrukce komunikace "U Janzy",

- byla provedena rekonstrukce rampy kuchyně Základní školy Nový Malín,

- byla zahájena výstavba nového Domu s pečovatelskou službou v lokalitě U Poldru (dokončeno bude v 12/2014),

- byla provedena údržba průlehů v Obci Nový Malín,

- bylo provedeno zateplení objektu hlavní budovy Základní školy Nový Malín a proběhla demontáž střešních vikýřů,

 

ZŠ před1 ZŠ fas po
před realizací po realizaci

- byl proveden přesun dřevěných soch a umístěny následně: Anděl naděje od Jaroslava Mináře zůstala u Kostela Narození P. Marie v Novém Malíně, u obecního úřadu je umístěna socha Slunečnice od Milana Jochacyho a S kapkou rosy od Zdeňka Grosse, u horní MŠ je umístěna socha Na mědvědí stezce od Josefa Franka, u Sběrného dvora je umístěna socha Princezna s modrým svetrem na těle od Rostislava Župky, u základní školy je umístěna socha Učitelka hudby od Jaroslava Mináře, Schola Ludus od Tomáše Wursta, Poslední zvonění od Pavla Steinera a Dešťový princ od Václavy Kyselky, u zdravotního střediska je umístěna socha Z čarodějovy zahrádky od Petra Eichlera, u dolní MŠ je umístěna socha Zamilovaní šneci od Romany Krestýnové a u hřiště v lokalitě "K Lužím" jsou umístěny sochy 2 sov z původní velké sochy Na medvědí stezce od Josefa Franka,

- byl vybudován výukový altán u ZŠ Nový Malín se stoly a lavicemi a dále zpevněné plochy u vznikajícího dětského hřiště u ZŠ Nový Malín,

 

altán  

- byla provedena obnova fasády věže kostela Narození P. Marie v Novém Malíně, obnova věžních hodin (3 ks), byly restaurovány kamenné prvky kostela (hlavní portál a kamenný parapet), obnoveny ozdoby profilu nadokenních a nadpražních říms a natřeny žaluzie oken,

 

kostel před1 kostel po1 kostel NM po
před realizací po realizaci po realizaci

- byla provedena oprava střechy sakristie kostela Sv. Mikuláše v Mladoňově,

- byly vysazeny 2 polní aleje z jabloní a jeřábů - jednostranná alej (za karosárnou) na pozemku p.č. 2290 s 30 ks stromů a oboustranná alej (směrem za Sloupem Nejsvětější Trojice do polí) na pozemku p.č. 2252 s 230 ks stromů,

- bylo vytvořeno přírodní bludiště na hřišti K Lužím.

3649
Počet obyvatel
1172
Počet domů
8
Počet kulturních památek
27.32
Rozloha v km²
Máte dotaz?

Napište nám