Stavební akce rok 2012

31.12.2012   Obec Nový Malín   Galerie stavebních akcí  


- Byla v rekordním čase dokončena výstavba vlastní čistírny odpadních vod (dále jen "ČOV") v Novém Malíně. Stavba byla zahájena v srpnu 2011 a dokončena v červnu 2012. Je plně hrazena z finančních prostředků obce, nádrže na čištění odpadní vody mají celkový objem 1 135 m3, jejich hloubka je 5,5 m. Nádrže na kal mají objem 307 m3 a hloubku 4,9 m. Při stavbě bylo spotřebováno 1 720 t betonu, 4,3 km betonářské výztuže, 10,5 km elektrických kabelů a bylo vytěženo 650 t zeminy. V současné době je ve zkušebním provozu.

 

 

 cistírna I  cistírna II

 zahájení

stavby

 cistírna III  cistirna IV

 v průběhu

stavby

 cistirna V  cistirna VI

 dokončování

stavby

 

 

- U Základní školy Nový Malín byla vytvořena unikátní alej s pětimetrovými dřevěnými sochami. Tesání soch bylo prováděno přímo do stojících kmenů (kolem kmenů stromů bylo postaveno lešení), celkem se dřevosochání zúčastnilo 11 řezbářů z celé České republiky. Poslední, dvanáctá, socha byla vytesána u kostela Narození P. Marie v Novém Malíně, 

 drevo I.  drevo II  drevo III

 

- bylo vybudováno veřejné osvětlení a místní komunikace u bývalého zahradnictví,

- byla dokončena místní komunikace v lokalitě U poldru,

- byla dokončena oprava hlavní věže kostela sv. Mikuláše v Mladoňově a zároveň byla dokončena první polovina hlavní střechy, dotace z MK (Ministerstva kultury) činila 120 tis. Kč,

 

kostel před   kostel po
 před realizací  po realizaci

 

- byla provedena rekonstrukce pietního místa - památníku vypálení Českého Malína na Volyni, byly zhotoveny žulové pamětní desky se jmény obětí a tyto desky byly umístěny na stávajícím tělese památníku (dotace z Olomouckého kraje činila 240 tis. Kč),

- byla zahájena výstavba malé vodní elektrárny (MVE) a přivaděč na na MVE z jímacího území "Malínský les (dotace z programu OPŽP činí 1 mil. Kč),

- byla zahájena rekonstrukce bývalé Základní školy a fary v osadě Mladoňov, bude provedeno zateplení obou budov (obvodový plášť, střecha, výměna oken a dveří), zároveň bude provedena výměna otopné soustavy a kotlů (dotace z programu OPŽP činí 4,2 mil. Kč), zároveň bude provedena rekonstrukce vnitřních prostor obou budov,

 

fara Mlad. před ZŠ Mlad. před  ZŠ Mlad. rek.
bývalá fara před rekonstrukcí bývalá ZŠ před rekonstrukcí  bývalá ZŠ při rekonstrukci

 

- bylo vybudováno dětské hřiště u ZŠ Nový Malín z finančních prostředků Obce Nový Malín,

- připravuje se univerzální hřiště a parčík v lokalitě "K Lužím",

- byly pořízeny 3 fitness prvky na připravované hřiště "K Lužím" a 3 fitness prvky pro TJ Sokol Nový Malín,

 

fit Luže

fit TJ

 

- proběhla revitalizace zeleně podél hlavní cesty, došlo k obnovení základních a hygienických funcí zeleně, došlo k odstínění dopravy a zlepšení mikroklimatu v jednotlivých lokalitách, a to výsadbou nových stromů a keřů.

 

 

 

zelen 1 zelen 2
3649
Počet obyvatel
1172
Počet domů
8
Počet kulturních památek
27.32
Rozloha v km²
Máte dotaz?

Napište nám