Stavební akce rok 2011

31.12.2011   Obec Nový Malín   Galerie stavebních akcí  


- Byla provedena rekonstrukce nepotřebného sociálního zázemí v I. NP budovy ZŠ Nový Malín a byla přebudována na samostatnou třídu, celkové náklady činily 418 tis. Kč a byly hrazeny z finančních prostředků obce Nový Malín,

- byla dokoncena přístavba I. MŠ, na kterou obec Nový Malín neobdržela dotaci z ROP Střední Morava. Z důvodu nedostatečné kapacity stávajících MŠ se rozhodla obec zahájit výstavbu z vlastních finančních prostředků, celkové náklady činí 4,7 mil. Kč. Nová budova byla otevřena k užívání dne 11.4.2011, 

 

budova MŠ   budova MŠ II
budova MŠ III   budova MŠ IV

 - u přístavby I. MŠ byla vybudována přístupová komunikace a další zpevněné plochy, byly provedeny terénní úpravy,

 

 

 

- bylo vybudováno zcela nové dětské hřiště u I. MŠ, kde se spojily zájmy více skupin - ZŠ a MŠ Nový Malín přispěla na zakoupení dětských herních prvků částkou 200 tis. Kč, Obec Nový Malín zakoupila dětské herní prvky za 82 tis. Kč a provedla veškeré zemní práce, betonáž herních prvků a zajistila vybudování dopadových ploch (obrubníky, šterk, geotextilie, kačírek) a dále zde vybudovala 2 zcela nové pískoviště. Také rodiče této MŠ finančně přispěli na zakoupení 1 pružinového houpadla a na zakoupení ochranných plachet na pískoviště.

 

 

hřiště I.MŠ s dětmi nově vybudované

dětské hřiště u I. MŠ

hřiště I.MŠ po

 - do I.MŠ a III. MŠ  byly z pokácených lip u ZŠ vyhotoveny a dodány nové dětské herní prvky,

 

 drevoI    drevoII

 

 - byla dokončena výstavba Komunitní kompostárny, celkové uznatelné náklady činily 2 422 106,- Kč, z toho dotace z fondu EU 2 058 790,- Kč, dotace ze SFŽP 121 105,- Kč, zbylých 242 211,- Kč bylo hrazeno z vlastních finančních prostředků obce Nový Malín, dále obec hradila nezpůsobilé výdaje projektu ve výši 77 tis. Kč,

 

 

kompostárna    kompostárnaII

 

- bylo zahájeno vybudování veřejného osvětlení, místního rozhlasu a internetu v lokalitě "U Poldru", celkové náklady činí 1,2 mil. Kč a jsou hrazeny z finančních prostředků obce Nový Malín,

- byla dokončena revitalizace bývalé selské usedlosti č.p. 83 a 332 na Sběrný dvůr a Multifunkční centrum, na kterou obec Nový Malín získala dotaci ve výši 7,5 mil. Kč ze SFŽP, v současné době je do Sběrného dvora dodávána technologie, na kterou získala dotaci ze SFŽP ve výši 3,87 mil. Kč firma Provozní Nový Malín (zpracovatel žádosti o dotaci Obec Nový Malín) - a to třídící linka, hydraulický balíkovací lis a briketovací lis, vážní zařízení, drtička odpadů, ad.

SD-před realizací   SD po real.
před realizací   po realizaci

 

- byla dokončena výstavba pergoly u Sokolovny, která je hrazena z finančních prostředků obce Nový Malín,

 

pergola před

 

stav před realizací,

stav po realizaci

 

 Sokolovna hotová

- byla provedena výměna povrchu obecní komunikace u ZŠ Nový Malín (původní panely byly nahrazeny novou dlažbou),

 

 

 ZŠ ulice před  ZŠ ulice po I.  ZŠ ulice po II.
 před realizací  po realizaci  po realizaci

- provádí se oprava střechy kostela sv. Mikuláše v osadě Mladoňov, v roce 2011 proběhla oprava 1. poloviny hlavní střechy a právě probíhá oprava hlavní věže, dotaci na opravu získala obec Nový Malín z Ministerstva kultury (120 tis. Kč), ze Státního zemědělského intervenčního fondu (182 tis. Kč), zbylá část je hrazena z finačních prostředků Obce Nový Malín, 

 

 

 kostel strecha    kostel věž

 - byla provedena oprava povrchu komunikace v osadě Mladoňov,

- byla zahájena výstavba ČOV (čistírna odpadních vod) pro  4 420 EO v Novém Malíně z vlastních prostředků obce, neboť obec nezískala již po několikáté dotaci ze SFŽP.

3649
Počet obyvatel
1172
Počet domů
8
Počet kulturních památek
27.32
Rozloha v km²
Máte dotaz?

Napište nám