Stavební akce rok 2010

31.12.2010   Obec Nový Malín   Galerie stavebních akcí  


- V roce 2010 byl ukončen projekt Poldr č. 6, jehož celkové náklady činily 2,484 mil. Kč, z toho  dotace činila 2,062 mil. Kč. Tato retenční nádrž plnila svou funkci při zadržování vody v době přívalových děšťů, které provázely celý počátek roku 2010, již v době výstavby,

 

 poldr před   Poldr č. 6 

 při  zahájení

a po realizaci

 - byla zahájena výstavba závěrečné etapy kanalizace Mladoňov, jejíž celkové náklady činí 9,76 mil. Kč, z toho dotace 4,393 mil. Kč. Tato stavba je rozložena do 2 let, tzn. na rok 2010 a ukončení v roce 2011,

- byly provedeny terénní úpravy kolem víceúčelového hřiště na Hrabišínské a vytvořen park pro rodiče s dětmi včetně zajištění parku mobiliářem, celkové náklady 708,5 tis. Kč, z toho dotace činila 416,8 tis. Kč,

 

 

Hrabišínská -po   Hrabišínská po II. po realizaci

- je i nadále zpracováván nový Územní plán obce Nový Malín, který je hrazen z finančních prostředků obce,

- buduje se technická infrastruktura (vodovod, dešťová a splašková kanalizace) pro nově vznikající lokalitu pro rodinné domky 67 TI U poldru, celkové náklady činí v roce 2010 4,96 mil. Kč, z toho dotace 3 mil. Kč - ukončení koncem roku 2010. Dále probíhá výstavba komunikace, která bude dokončena v roce 2011 a je hrazena z finančních prostředků obce Nový Malín,

- bylo provedeno zateplení I. MŠ (výměna oken, dveří, zateplení obvodových stěn, suterénu a střechy) včetně dalších vnitřních rekonstrukcí. Celkové náklady činily 2,223 mil. Kč, z toho dotace činila 1,437 mil. Kč,

 

I.MŠ   I:MŠ hotová

před a po

realizaci

- byla provedena oprava požární techniky v celkové hodnotě 68 tis. Kč, z toho dotace činila 34 tis. Kč,

- byla provedena rekonstrukce komunikací u hřbitova v délce 200 m, celkové náklady činily 800 tis. Kč a byly hrazeny z finančních prostředků obce Nový Malín,

- pokračuje výstavba parkovacích stání v místní části Plechy v délce 100 m, celkové náklady činily 300 tis. Kč a byly hrazeny z finančních prostředků obce Nový Malín,

- byl poskytnut finanční příspěvek na vzkříšení a udržení kulturních tradic, celková výše nákladů 145 tis. Kč, z toho dotace činila 30 tis. Kč,

- byla provedena úprava ostrůvků a zasazení zeleně podél hlavní silnice, a to z finančních prostředků obce,

 

zeleň před   zeleň po

při  zahájení  a

po realizaci

- byla provedena oprava chodby v Základní škole Nový Malín v ceně 200 tis. Kč hrazených z finančních prostředků obce Nový Malín,

- byla vybudována komunikace pro lokalitu "Zajícovo pole"  v délce 500 m, celkové náklady činily 3 mil. Kč a byly hrazeny z finančních prostředků obce Nový Malín,

- je zahájena výstavba Sběrného dvora,

 

sběrný dvůr před   provozni

- byla provedena rekonstrukce vodovodu od kolejí na Krásné po most u Sršňů, která byla taktéž hrazena z finančních prostředků obce Nový Malín,

- je budována přístavba u I. MŠ, která je hrazena z finančních prostředků obce Nový Malín,

 

I. MŠ přístavba real.    I.MŠ přístavba

 

- byl vybudován bezbariérový chodník v horní části obce včetně odstavné plochy u Sokolovny v délce 200 m, celkové náklady činily 500 tis. Kč a byly hrazeny z finančních prostředků obce Nový Malín,

 

chodník před chodník po nahoře I.  u Sokolovny

 - byla provedena oprava chodníků u horní MŠ, chodník byl upraven na bezbariérový chodník, kde nyní mohou parkovat auta, oprava chodníku je plně hrazena z finančních prostředků obce Nový Malín, 

 

 chodník-Ka  chodník po

před realizací 

a  po realizaci

- bylo vybudováno dětské hřiště jako doplnění k hřišti Hrabišínská, celkové náklady činí 160 tis. Kč a jsou plně hrazeny z finančních prostředků obce Nový Malín, 

 

dětské prvky 1   dětské prvky 2

 

- pokračuje se s výstavbou chodníku v horní části obce,

- pokračuje se s výstavbou odstavného pruhu v místní části Plechy,

- byla zahájena výstavba pergoly včetně zpevněné plochy u Sokolovny.

3649
Počet obyvatel
1172
Počet domů
8
Počet kulturních památek
27.32
Rozloha v km²
Máte dotaz?

Napište nám