Stavební akce rok 2009

31.12.2009   Obec Nový Malín   Galerie stavebních akcí  


- V roce 2009 byl zahájen a zároveň i ukončen významný projekt, a to "Dostavba Základní školy Nový Malín", který v sobě zahrnoval přestavbu objektu bývalé tělocvičny na 1 velkou PC učebnu a šatnové zázemí (včetně vnitřního vybavení) - pavilón B, novou přístavbu jazykových učeben (včetně vnitřního vybavení) - pavilón F, venkovní víceúčelové hřiště, atletickou rovinku, sektor skoku dalekého a vrhu koulí. Celkové náklady činily 18,180 mil. Kč, z toho dotace činila 16, 361 mil. Kč,

pavilon B   PC učebna pavilón B
pavilon F1    jazyk.učebna  pavilón F
 hřiště-před    hřiště-po

 hřiště před a

po realizaci

 rovinka-před    rovinka-po

 rovinka před

a po realizaci

- byly pořízeny nové www. stránky obce pro zvýšení informovanosti občanů,

 - byla vybudována II. etapa cyklostezky Nový Malín, která definitivně propojila předchozí etapy s III. etapou cyklostezky. Od Šumperka, přes celý Nový Malín směrem na Hrabišín je dnes možno bez nebezpečí projet na kole. Celkové náklady činily 8,7 mil. Kč, z toho dotace 7,4 mil. Kč

 

cyklostezka - ROP   cyklo po

- byla vybudována technická infrastruktura (vodovod, děšťová a splašková kanalizace, plyn, elektřina a veřejné osvětlení) pro nově vznikající lokalitu RD "Zajícovo pole", celkové náklady činily 1,32 mil. Kč, z toho dotace činila 1,214 mil. Kč,

- byla provedena stavba komunikace u nově vznikající lokality pro RD "K Lužím", celkové náklady činily 4 mil. Kč a byly hrazeny z finančních prostředků obce Nový Malín,

- byla provedena oprava požární techniky v celkové hodnotě 120 tis. Kč, z toho 60 tis. Kč činila dotace,

- byly obnoveny dopravní značky v obci Nový Malín v celkové hodnotě 105 tis. Kč, z toho dotace činila 34 tis. Kč, a to pro zvýšení bezpečnosti chodců, především pak žáků mateřských škol a základní školy + ukazatel rychlosti (nyní umístěn v místní části Plechy, směrem od Šumperku do Nového Malína),

- byl poskytnut finanční příspěvek na vzkříšení a udržení kulturních tradic, celková výše nákladů činila 100 tis. Kč, z toho dotace 40 tis. Kč,

- na Obecním úřadě v Novém Malíně byla zřízena nová služba pro občany Czech Point, celkové náklady 83 tis. Kč, z toho dotace 71 tis. Kč,

- bylo vybudováno venkovní víceúčelové hřiště na Hrabišínské, které bylo financováno plně z finančních prostředků obce Nový Malín,

 

Hrabišínská před   hrabišínská -hřiště

před realizaci

a při realizaci

- byla zahájena výstavba Poldru č. 6,

- byly zahájeny rekonstrukční práce na zakoupené bývalé selské usedlosti č.p. 83, která se stala útočištěm obecní firmy Provozní Nový Malín s.r.o.,

 

provozni I provozni II provozní chodba

 

- bylo zahájeno zpracovávání nového Územního plánu obce Nový Malín, které je taktéž hrazeno z finančních prostředků obce,

- byla provedena oprava části střechy kostela sv. Mikuláše v Mladoňově, celkové náklady 600 tis. Kč, z toho dotace činila 200 tis. Kč,

- byla provedena oprava 1 třídy v Základní škole Nový Malín ve výši 250 tis. Kč z finančních prostředků obce.

3649
Počet obyvatel
1172
Počet domů
8
Počet kulturních památek
27.32
Rozloha v km²
Máte dotaz?

Napište nám